Hyppää sisältöön
Media

Yrityssaatavien perintäkuluja halutaan rajoittaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2021 15.21
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa perintälakiin muutoksia, joilla rajoitetaan myös muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on entistä tehokkaammin estää kohtuuttoman suurten perintäkulujen periminen yritysvelallisilta. Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa.

Perintälaissa on vuoden alusta asti ollut voimassa väliaikaisesti yksityiskohtaiset säännökset muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluista. Tällä on haluttu estää koronavirustilanteen vuoksi maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten taloudellisen ahdingon syveneminen korkeiden perintäkulujen vuoksi. Nyt sääntelystä on tarkoitus tehdä pysyvää.

Työryhmän ehdotuksen mukaan perintälakiin lisättäisiin pysyvästi yksityiskohtaiset säännökset myös yrityssaatavien perintäkuluista. Sääntelyn johdonmukaisuuden vuoksi säännökset koskisivat yritysten saatavien lisäksi myös esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten saatavien perintää.

Tavoitteena parantaa yritysvelallisten asemaa

Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin muiden kuin kuluttajasaatavien osalta säännökset siitä, minkälaisista ja kuinka monesta perintätoimesta saa vaatia korvauksen. Laissa rajoitettaisiin myös yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärää. 

Esityksessä pyritään myös turvaamaan yritysvelallisille riittävä aika huomautusten tai maksusuorituksen tekemiseen ennen mahdollisia seuraavia perintätoimia. Aikarajojen pidennyksen tarkoituksena on myös parantaa vapaaehtoisen perinnän tuloksellisuutta. Lisäksi esityksellä halutaan edistää sähköisten perintäkirjeiden käyttöä niin kuluttaja- kuin yrityssaatavien perinnässä.

Tarkoituksena on, että muutokset tulisivat voimaan ensi toukokuun alussa. Nyt voimassa oleva väliaikainen laki on voimassa ensi huhtikuun loppuun. 

Työryhmän ehdotukseen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 29.10.2021 asti.

Lisätietoja: 
erityisasiantuntija Mirja Kaspianranta, p. 0295 150 033, [email protected]
lainsäädäntöneuvos Jussi Päivärinne, p. 0295 150 122, [email protected]

Ehdotus saatavien perintää koskevien säännösten pysyvästä muuttamisesta, Työryhmän välimietintö
Lausuntopalvelu.fi

Sivun alkuun