Saatavien perinnästä annetun lain muuttaminen

OM001:00/2021 Säädösvalmistelu

Perintätoimien kohteena olevilta laskutettavien perintäkulujen määrälle säädetään euromääräiset ylärajat myös velallisen ollessa muu kuin kuluttaja-asemassa oleva yksityishenkilö.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM001:00/2021

Asianumerot VN/146/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu – 29.4.2022

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Demokratia, osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat

Keino Estetään ylivelkaantumista ja tehostetaan velkaneuvontaa

Lainvalmistelu

HE laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 32/2022

Perintäkulujen määrälle säädetään euromääräiset ylärajat myös velallisen ollessa muu kuin kuluttaja-asemassa oleva yksityishenkilö.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

YhteyshenkilöMirja Kaspianranta, oikeusministeriö

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jussi Päivärinne, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 122
[email protected]

Tiivistelmä

Perintätoimien kohteena olevilta laskutettavien perintäkulujen määrälle säädetään euromääräiset ylärajat myös velallisen ollessa muu kuin kuluttaja-asemassa oleva yksityishenkilö.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.