Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia

Oikeusministeriö 13.3.2014 12.53
Tiedote -

Oikeusministeriö on avannut demokratia.fi -verkkosivuston, jolle on koottu demokratia-aiheisia sivustoja ja uutisia päätettävistä asioista. Kokoomasivusto helpottaa kansalaisille suunnattujen osallistumis- ja vaikuttamiskanavien löytämistä ja lisää siten hallinnon avoimuutta ja vuorovaikutusta.

Demokratia.fi ohjaa kävijöitä oikeusministeriön ylläpitämiin demokratiapalveluihin, jotka ovat otakantaa.fi, kansalaisaloite.fi ja kuntalaisaloite.fi. Myöhemmin keväällä kokonaisuutta täydentää lausuntopalvelu.fi, jonka tarkoituksena on sujuvoittaa lausuntomenettelyä ja tehdä siitä läpinäkyvämpi, kansalaisille avoin. Palvelu sähköistää nykyisen lausuntomenettelyn.

Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman periaatteiden mukaisesti hallinto vahvistaa kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen. Valmisteltavista asioista kerrotaan jo valmistelun alkuvaiheessa niin, että ratkaisuun on aidosti mahdollista vaikuttaa.

Demokratia.fi -sivustolle on koottu myös muita julkishallinnon sivustoja, joilla on tietoa ajankohtaisista suunnitteilla tai päätettävinä olevista asioista. Lisäksi se tarjoaa uusimpia uutisia muun muassa eduskunnasta ja valtioneuvostosta.

Lisätietoja:
suunnittelija Laura Nurminen, puh. 02951 50462
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson