Hoppa till innehåll
Media

Demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2014 12.53
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har öppnat webbplatsen demokrati.fi, en portal för webbplatser kring temat demokrati och nyheter om aktuellt inom beslutsfattandet. Portalen gör det lättare för medborgare att hitta kanaler för delaktighet och påverkan och ökar på så sätt förvaltningens öppenhet och interaktion.

Demokrati.fi styr besökaren vidare till justitieministeriets demokratitjänster på webben, dvs. tjänsterna dinåsikt.fi, medborgarinitiativ.fi och invånarinitiativ.fi. Portalen kompletteras senare på våren med utlåtande.fi, en webbtjänst vars syfte är att öka smidigheten av remissförfarandet och göra förfarandet mer transparent och öppet för medborgarna. Utlåtande.fi överför det nuvarande remissförfarandet till ett elektroniskt format.

Förvaltningen ska i enlighet med principerna i Finlands handlingsplan för öppen förvaltning stärka medborgarnas rätt till information och delaktighet i utvecklingen av gemensamma lösningar och tjänster. Ärenden som är under beredning ska meddelas om i ett så tidigt skede av beredningen att medborgarna har genuina möjligheter att påverka.

På demokrati.fi finns länkar även till andra offentliga myndigheters webbplatser med information om aktuella ärenden som är under planering eller beredning. Tjänsten lyfter också fram de nyaste nyheterna från till exempel riksdagen och statsrådet.

Ytterligare upplysningar:
planerare Laura Nurminen, tfn 02951 50462
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen