Hyppää sisältöön
Media

Avio-oikeuden vanhentuminen lausunnoille

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2024 10.03
Tiedote

Oikeusministeriö pyytää lausuntoja arviomuistiosta, jossa ehdotetaan, että avioliittolaissa säädettäisiin avio-oikeuden vanhentumisesta. Määräajan säätäminen osituksen toimittamiselle selkiyttäisi nykyistä tilannetta ja estäisi monimutkaisten ositustilanteiden syntymisen.

Osituksen tarkoituksena on purkaa avioliitossa puolisoiden välillä vallinnut aviovarallisuussuhde. Avioerotilanteessa tai puolison kuoleman aiheuttaman avioliiton purkautumisen seurauksena tapahtuvalle omaisuuden ositukselle ei tällä hetkellä ole avioliittolaissa säädetty vanhentumisaikaa.

Nykyinen käytäntö on ongelmallinen erityisesti tilanteissa, joissa ositus jätetään tekemättä ja päädytään vuosien aikana hankaliin oikeudellisiin tilanteisiin, kun osapuolet menevät esimerkiksi uudestaan naimisiin ja omaisuutta käytetään tai sitä häviää.

Oikeusministeriö ehdottaa, että avio-oikeuden vanhentumisajaksi tulisi 10 vuotta, joka alkaa avioeron tai avioliiton kumoamista koskevan tuomion päätöspäivämäärästä. Avioliiton purkautuessa kuoleman vuoksi ehdotetaan, että 10 vuoden vanhentumisaika alkaa eloonjääneen puolison kuolemasta. Ehdotuksella pyritään jouduttamaan ositusten tekemistä avio-oikeuden muuten vanhentuessa, mutta osituspakkoa ehdotukseen ei sisälly.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan hallituskauden kuluessa säädetään avioliittolain mukaisen ositusvaateen vanhentumisesta. Arviomuistio on lausunnoilla 8. maaliskuuta asti. Jatkovalmistelusta päätetään saatavan lausuntopalautteen perusteella. 

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, p. 0295 150 314, [email protected]
erityisasiantuntija Mari Kaipomäki, p. 0295 150 062, [email protected]

Lausuntopalvelu.fi: Ositusvaateen vanhentuminen 

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio
Sivun alkuun