Tuomioistuinten keskushallintoa ryhdytään selvittämään

Oikeusministeriö 7.5.2014 8.10
Tiedote -

Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen tuomioistuinten keskushallinnon uudistamisesta. Selvitysmiesten työ valmistuu helmikuun alkuun mennessä. Viraston mahdollinen perustaminen valmistellaan erikseen asetettavassa laajapohjaisessa toimikunnassa.

Tuomioistuinviraston perustamista ehdotettiin maaliskuussa 2013 valmistuneessa oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa.

Enin osa tuomioistuinten keskushallintotehtävistä kuuluu nykyisin oikeusministeriölle, kun useimmissa muissa maissa, esimerkiksi kaikissa Pohjoismaissa erillinen viranomainen hoitaa näitä tehtäviä. Eräitä tuomioistuinlaitoksen hallintoa koskevia tehtäviä, kuten koulutusta ja määräaikaisten tuomarien rekrytointeja tuomioistuimet hoitavat itse.

Selvitysmiesten, oikeustieteen lisensiaatti Pekka Nurmen ja käräjätuomari, oikeustieteen tohtori Tatu Leppäsen yhtenä tehtävänä onkin arvioida tuomioistuinlaitoksen talouteen ja kehittämiseen liittyvien tehtävien jakoa ministeriön ja mahdollisesti perustettavan viraston välillä.

Ylimmät tuomioistuimet valvovat lainkäyttöä omalla toimialallaan. Selvitysmiehet arvioivat tätä perustuslain mukaista tehtävää suhteessa tuomioistuinviraston toimivaltaan. He arvioivat myös tuomioistuinviraston johtamista, hallintorakennetta ja virkanimityksiä.

Selvitysmiehet arvioivat tuomioistuinviraston perustamisesta aiheutuvia kustannuksia ja henkilövaikutuksia. Samalla selvitetään, miten tuomioistuinten hallintotehtäviä voitaisiin vähentää tai hoitaa keskitetysti.

Tuomioistuinten ja tuomareiden perustuslaissa turvattu itsenäinen ja riippumaton asema asettaa vaatimuksia tuomioistuinten hallinnon ja keskushallinnon järjestämiselle. Tavoitteena on tuomioistuinhallinnon organisointi niin, että se tukee tuomioistuinlaitoksen tuloksellista ja tehokasta toimntaa.

Oikeudenhoidon uudistamisohjelman ehdotus tuomioistuinviraston perustamisesta sai lausuntokierroksella laajaa kannatusta, vaikka varauksiakin esitettiin. Viraston perustaminen nähtiin tarpeelliseksi, vaikka siitä aiheutuu kustannuksia.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Tiina Astola, puh. 02951 50168, ja
osastopäällikkö Kari Kiesiläinen, puh. 02951 50138,
s-posti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson