Henriksson: Kansalaisilla aiempaa enemmän mahdollisuuksia suoraan vaikuttamiseen

Oikeusministeriö 13.3.2014 13.02
Tiedote -

- Suomalaiset arvostavat demokratiaa ja sijoitumme yhä maailman kärkidemokratioiden joukkoon. Hallitus katsoo kuitenkin tarpeelliseksi linjata suomalaisen demokratian tulevaisuutta ja herättää laajaa keskustelua demokratian tavoitteista, sillä demokratian toimivuutta on meillä myös kritisoitu, totesi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson esitellessään Suomen ensimmäisen demokratiapoliittisen selonteon sisältöä. Hallitus antoi tänään selonteon eduskunnalle.

- Hallituksen demokratiapolitiikan tavoitteena on avoin ja vuorovaikutteinen hallinto sekä yhdenvertainen osallistuminen. Monia uudistuksia on jo vireillä ja paljon kehitystyötä käynnissä. Meillä on hyviä kokemuksia esimerkiksi uusista kansalaisten suoran osallistumisen kanavista, Henriksson toteaa.

Äänestysaktiivisuuden lasku sekä osallistumisen eriarvoistuminen muun muassa sosioekonomisten ryhmien välillä on yksi suurimmista haasteista niin meillä kuin muissa länsimaissa. Parhaimmillaan vaalien välillä tapahtuvan suoran, osallistuvan demokratian välineet tukevat myös edustuksellista demokratiaa.

- Uusista osallistumiskanavista esimerkiksi kansalaisaloite ja kuntalaisaloitteet ovat herättäneet vilkasta poliittista keskustelua myös sellaisissa ryhmissä, joissa kiinnostus politiikkaa kohtaan perinteisesti on ollut vähäisempää. Tämä toivottavasti lisää jatkossa myös kiinnostusta vaaleja kohtaan ja nostaa äänestysinnokkuutta, Henriksson lisää.

- On myös erittäin tärkeää panostaa kansalaiskasvatukseen sekä kouluissa, aikuiskasvatuksessa että järjestöelämässä, jotta jokainen suomalainen tietäisi vaikutusmahdollisuutensa.

Selonteossa tarkastellaan suorien osallistumismahdollisuuksien lisäksi myös edustuksellisen demokratian toimivuutta sekä hallinnon kuulemiskäytäntöjä, eli sitä miten kansalaiset voivat vaikuttaa asioiden valmisteluun.

- Vaalisyklin selkiyttämisellä eli sen välttämisellä, että vaalit osuvat liian lähelle toisiaan, voisi olla myönteisiä vaikutuksia äänestysaktiivisuuteen, samoin kuin äänestystapojen lisäämisellä. Hallinnon avoimuutta haluamme edistää muun muassa kehittämällä vuorovaikutteista valmistelua. Myöhemmin keväällä avautuva sähköinen lausuntopalvelu tulee osaltaan vastaamaan tähän, Henriksson kertoo.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Malin Brännkärr, puh. 02951 50148
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson