Hoppa till innehåll
Media

Henriksson: Medborgarna har allt fler möjligheter att påverka direkt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2014 13.02
Pressmeddelande -

– Finländare värdesätter demokrati och vi placerar oss fortfarande bland de främsta demokratierna i världen. Regeringen anser det ändå befogat att dra upp riktlinjer för den finländska demokratins framtid och väcka en bred debatt om demokratins mål, eftersom det också förekommit kritik mot hur demokratin fungerar, konstaterade justitieminister Anna-Maja Henriksson i samband med att hon presenterade innehållet i Finlands första demokratipolitiska redogörelse. Regeringen överlämnade redogörelsen till riksdagen i dag.

– Målet för regeringens demokratipolitik är en öppen och interaktiv förvaltning och lika delaktighet. Flera reformer har redan inletts och utvecklingsarbetet framskrider hela tiden. Vi har goda erfarenheter av till exempel nya kanaler för direkt delaktighet, konstaterar Henriksson.

De största problemen är det sjunkande valdeltagandet och den ökande ojämlikheten mellan t.ex. olika socioekonomiska grupper när det gäller delaktighet, både här hos oss och i andra västländer. När verktygen för direkt och delaktig demokrati mellan valen fungerar som bäst stöder de även den representativa demokratin.

– Av de nya kanalerna för delaktighet har till exempel medborgarinitiativet och invånarinitiativet väckt livlig politisk debatt också bland sådana grupper som traditionellt sett har visat mindre intresse för politik. Detta leder förhoppningsvis till ökat intresse för kommande val och ökat valdeltagande, tillägger Henriksson.

– Det är också mycket viktigt att satsa på medborgarfostran i såväl skolorna och vuxenutbildningen som inom organisationslivet för att garantera att varje finländare känner till sina möjligheter att påverka.

Redogörelsen tar upp förutom direkta möjligheter att påverka också hur den representativa demokratin fungerar och förvaltningens samrådspraxis, dvs. på vilka sätt medborgarna kan påverka beredningen.

– Det man kan göra för att öka valdeltagandet är att till exempel förtydliga valcykeln, dvs. undvika alltför närliggande val, och öka antalet omröstningssätt. Vi vill främja förvaltningens öppenhet bland annat genom att utveckla den interaktiva beredningen. Utlåtandetjänsten som publiceras senare på våren svarar till en del på detta behov, berättar Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen