Ministerit Henriksson ja Räsänen uskonnonvapauslaista

Oikeusministeriö 10.7.2014 6.47
Tiedote -

Sisäministeri Päivi Räsänen, joka hallituksessa vastaa myös uskonnollisia yhdyskuntia koskevista asioista, ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tapasivat 8.5. Jehovan todistajien edustajia ja keskustelivat heidän kanssaan julkisuudessa esillä olleista Jehovan todistajien toimintaa koskevista väitteistä.

Tilaisuudessa ministereille tehtiin selkoa Jehovan todistajien uskonkäsityksistä ja niihin perustuvista yhdyskunnan tavoista ja käytännöistä. Ministerit saivat myös tutustuttavakseen Jehovan todistajien ns. vanhinten kirjan, joka sisältää lähinnä Raamatun lauseilla perusteltuja ohjeita yhdyskunnan niin sanotuille paimenille ja ilmentää osaltaan yhdyskunnan uskonkäsityksiä.

Jehovan todistajien, kuten muidenkin uskonnollisten yhdyskuntien toiminnassa on noudatettava lakia. Ministerit eivät kuitenkaan ole lainvalvontaviranomaisia eivätkä he siten voi ryhtyä tutkimaan yksittäisiä tapauksia koskevia väitteitä tai epäilyjä mahdollisista lainvastaisista teoista. Tällaiset asiat kuuluvat lain mukaan toimivaltaisille viranomaisille, asiasta riippuen esimerkiksi tietosuoja-, lastensuojelu- tai poliisiviranomaisille.

- On syytä korostaa, että Jehovan todistajien ns. oikeuskomiteoiden toiminnassa ei ole kyse Suomen oikeusjärjestyksen kanssa kilpailevasta tai sille rinnakkaisesta järjestyksestä. Niin ei toki voisikaan olla. Muodollisesti näiden komiteoiden toiminta voidaan rinnastaa aatteellisen yhdistyksen jäseniinsä kohdistamiin kurinpito- tai erottamistoimenpiteisiin. On toisaalta selvää, että varsinkin yhteisön jäsenenä pitkään ollut ihminen voi kokea oman, luotetun ja tärkeän yhteisön itseensä kohdistamat toimenpiteet hyvin vakaviksi ja ankariksi, ehkä loukkaaviksikin, ministerit toteavat.

Uskonnollisen yhdyskunnan on uskonnonvapauslain nimenomaisen säännöksen mukaan toteutettava tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Perus- ja ihmisoikeusajattelussa korostetaan ihmisyksilön oikeuksia ja vapauksia.

- Yhteisöissä - niin uskonnollisissa kuin muissakin yhteisöissä - saattaa yksilö joskus jäädä yhteisön oikeuksia ja etuja painottavien ajatusten varjoon. Pidämme siksi tärkeänä, että uskonnollisissa yhdyskunnissa otetaan uskonnonvapauslain säännös perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta vakavasti, ja että yhdyskunnat arvioivat ja tarvittaessa tarkistavat omia käytäntöjään ja tapojaan, ministerit painottavat.

Lisätietoja:
ministeri Henrikssonin erityisavustaja Otto Andersson, puh. 0295 150 255, ja
ministeri Räsäsen erityisavustaja Andrei Nahkala, puh. 0295 418 807

Anna-Maja Henriksson Päivi Räsänen