Oikeusministeri Henriksson EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokoukseen Luxemburgiin

Oikeusministeriö 8.10.2014 10.57
Tiedote -

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 9. - 10. lokakuuta Luxemburgissa. Oikeusasioissa Suomea edustaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Puheenjohtajamaa Italian tavoitteena on, että neuvosto hyväksyy alustavasti EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta osan, joka käsittelee rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksia. Näiden velvollisuuksien määritteleminen on olennainen kysymys esimerkiksi ns. pilvipalveluiden kannalta.

Tarkoituksena on ottaa sääntelyssä huomioon henkilötietojen käsittelyyn kulloinkin liittyvät riskit rekisteröityjen oikeuksien kannalta. Vähäriskisten toimien ylisääntelyä vältettäisiin ja toisaalta varmistettaisiin rekisteröidyn suoja korkean riskin toiminnassa. Jos henkilötietojen käsittelyyn sisältyy korkea riski, olisi rekisterinpitäjän muun muassa tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi.

Neuvostossa keskustellaan myös EU-tuomioistuimen ns. Google-tuomioon liittyen rekisteröidyn oikeudesta tulla unohdetuksi.

Oikeusministerit käyvät keskustelua Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamiseen liittyvistä kysymyksistä. Ministerit keskustelevat siitä, miten syyttäjänviraston tulisi toimia jäsenvaltioiden välisissä rajat ylittävissä tilanteissa.Suomi katsoo, että keskusteluja asiantuntijatasolla tulee jatkaa, jotta saadaan aikaiseksi tehokas ja perusoikeudet turvaava järjestelmä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä edellyttävissä tilanteissa.

Keskusteltavana on myös direktiiviehdotus syyttömyysolettamasta sekä asetusehdotus tiettyjä asioita koskevien, jäsenvaltioiden viranomaisten antamien asiakirjojen hyväksymisen yksinkertaistamisesta rajat ylittävissä tilanteissa.

Myös oikeus- ja sisäasiainneuvostossa torstaina 9. lokakuuta esillä olevaan keskusteluun ulkomaisista taistelijoista ja terrorismin torjunnasta liittyy useita oikeudellisia näkökohtia.

Henriksson tapaa Berliinissä Saksan oikeusministerin

Kokousmatkan yhteydessä oikeusministeri Henriksson vierailee Berliinissä 9. lokakuuta ja tapaa Saksan oikeusministeri Heiko Maasin. Ministerit keskustelevat ajankohtaisista EU-asioista, kuten tietosuojauudistuksesta ja Euroopan syyttäjänvirastosta sekä vireillä olevista oikeusalan uudistuksista Suomessa ja Saksassa. Ministeri Henriksson jatkaa keskusteluja tietosuojauudistuksesta myös Saksan sisäministeri Thomas de Maiziéren kanssa Luxemburgissa.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, +358 2951 50170 sekä erityisasiantuntijat Anna-Elina Pohjolainen (siviilioikeus), EUE, puh. +32 2 2878 431 ja Lauri Rautio (rikosoikeus), EUE, puh: +32 2 2878 594

Lisätietoa EU:n neuvoston Internet-sivuilla:

Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Anna-Maja Henriksson
EU