Antti Häkkänen: Rikoslakiin uusia työkaluja terrorismin torjuntaan

Julkaisupäivä 5.4.2018 15.43 Blogit OM

Antti Häkkänen: Rikoslakiin uusia työkaluja terrorismin torjuntaan

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen terrorismirikoksia koskevista rikoslain muutoksista. Valmistelimme tätä oikeusministeriössä huolella. Pidän tätä esitystä erittäin tärkeänä monestakin syystä.Terrorismi on eräs tämän hetken vakavimmista turvallisuusuhkista. Valitettavasti se ei jää uhkan tasolle, vaan olemme kiihtyvällä tahdilla saaneet uutisia vakavista terrori-iskuista eri puolilla maailmaa. Myös Turun järkyttävän puukotusiskun epäillään tapahtuneen terrorististen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Tässä maailmantilanteessa Suomen onkin tärkeää pysyä mukana eurooppalaisessa kehityksessä terrorismin torjumiseksi.

Esityksen tarkoituksena on täydentää jo nyt melko kattavia rangaistussäännöksiä terrorismirikoksista. Vaikka ehdotuksille on perustansa direktiivissä, niille löytyy myös itsenäisesti arvioiden hyviä ja painavia perusteita.

Esimerkiksi räjähteiden tai ampuma-aseiden käytön itseopiskelu voi olla samalla tavalla terrori-iskun tekemistä edistävää kuin toiselta henkilöltä otettava kouluttautuminen, joka nyt on jo rangaistavaa. Itseopiskeluksi ei katsottaisi aineiston keräämistä laillisiin tarkoituksiin.

Suomen kannalta erityisen vaarallista on se, että joku palaa tai muuten matkustaa tänne tehdäkseen täällä terrorismirikoksen. Tällä hetkellä rangaistavaa on matkustaminen Suomesta ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten, mutta matkustaminen sellaisen rikoksen tekemistä varten Suomeen ei ole. Tämä aukko on syytä tilkitä.

Terroristiryhmään kuulumista ei esitetä kriminalisoitavaksi, eikä direktiivikään sitä edellytä. Ryhmään kuulumisen määritteleminen riittävän tarkkarajaisesti olisikin ongelmallista. Nämä järjestöt eivät pidä jäsenrekistereitä tai anna toimintaan osallistuville jäsenkorttia. Sen sijaan jo nyt on rangaistavaa edistää terroristiryhmän toimintaa. Kaikkia muitakin terrorismirikoksia voidaan tehdä terroristiryhmän toiminnassa. Terroristiorganisaation toiminnassa tehdyt terrorismirikokset, jotka valmistelutyyppisinä voivat ulottaa rikosoikeudellisen vastuun hyvinkin pitkälle aikaan ennen terrori-iskun tekemistä, ilmentävät tarkkarajaisella ja todennettavissa olevalla tavalla toimintaan osallistumista.

Rikostorjunnan tehokkuuden vastapainoksi on tärkeää huolehtia siitä, että terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö valmistellaan ja sitä sovelletaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Siihen on tässä yhteydessä kiinnitetty erityistä huomiota. Tärkeää on myös terrorismirikosten uhreiksi joutuneiden ja heidän läheistensä auttaminen ja tukeminen.

-------------

Kirjoittaja on oikeusministeri.

Antti Häkkänen OM Oikeusblogi