Blogit

Johanna Suurpää: Vaalit ja terveysturvallisuus – työ jatkuu

Julkaisupäivä 8.3.2021 12.16 Blogit OM

Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit linjasivat lauantaina kuntavaalien siirtämisestä. Siirron keskeinen peruste oli terveysturvallisuus. Linjaukseen johtivat heikentynyt tautitilanne ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvio siitä, että kesäkuussa äänestäminen olisi turvallisempaa.

Siirtoon tarvitaan vaalilain muutos, josta päättää eduskunta hallituksen esityksen perusteella.
Paljon on keskusteltu siitä, olisiko vaalien terveysturvallisuuden hyväksi voitu tehdä enemmän. Keskustelu on tervetullutta. Kesäkuun vaaleihin valmistauduttaessa onkin hyvä vielä kerran miettiä, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Olen kuitenkin huomannut, että julkisessa keskustelussa esitetään melko usein sellaisiakin vaihtoehtoja, jotka sisältyvät jo nyt kuntavaaleja varten annettuun ohjeistukseen. 

Kunnat olivat lähteneet hyvin näitä toimia toteuttamaan. Niinpä lyhyt kertaus jo tehdystä:
Teimme oikeusministeriössä jo viime kesänä riskiarvion koronaoloissa toteutettavista vaaleista. Tätä riskiarviota on sittemmin päivitetty. Lokakuussa lähetimme kunnille ohjeistusta vaalien erityisjärjestelyistä. Sen lisäksi oikeusministeriö ja THL alkoivat jo syksyllä valmistella kunnille yksityiskohtaisia terveysturvallisuusohjeita. Ne lähetimme helmikuussa. Kuntia on myös laajasti koulutettu muun muassa erillisellä ”vaaliklinikalla”. 

Olemme löytäneet yhdessä ratkaisuja hyvin moniin asioihin.  OM/THL ohjeistuksen perusteella kunnissa on jo valmistelu useita uusia toimia, kuten ulkoäänestystä ja drive-in äänestyspisteitä. Karanteenissa oleva voi antaa äänensä kotiäänestyksessä ennakkoäänestyksen aikana tai vaalipaikan pihalla varsinaisena vaalipäivänä. 

Kotiäänestysten käytännön toteutumista tukee hallituksen vastikään OM:n esityksestä tekemä linjaus, jonka mukaan kotiäänestyksiä vastaanottavat vaalitoimitsijat voidaan rokottaa. Hallitus myös kehottaa kuntia rokottamaan yli 70-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat vaalivirkailijat.  Tämän linjauksen toteuttamiseen vaalien siirto antaa nyt lisäaikaa. 

Etsimme THL:n kanssa aivan viime aikoihin saakka ratkaisua siihen, miten koronaan sairastumisen vuoksi eristetyt voisivat äänestää. Monia vaihtoehtoja oli esillä: esimerkiksi voisiko äänestys tapahtua ulkona tai voisivatko vaalitoimitsijat suojautua vielä vahvemmin.  Valitettavasti emme löytäneet tähän terveysturvallista ratkaisua. Tartuttamisriski on heidän osaltaan eri tasolla kuin karanteenissa olevilla. Tässä ollaan tekemisissä tartuntatautilainsäädännön kanssa, ja liikkumavaraa ei THL:n näkemyksen mukaan ollut. 

Täysin terveysturvallinen ratkaisu eristetylle olisi nettiäänestys. Sen toteuttaminen olisi vuosien hanke, ja nettiäänestykseen on katsottu sisältyvän useita muita riskejä vaaliturvallisuudelle. 

Paljon oli siis jo tehty. Kesäkuun vaaleissa tähtäämme vieläkin parempaan. Onneksi voimme ottaa käyttöön useita jo löytyneitä ratkaisuja.
 
Suunnitelmissamme on pidentää ennakkoäänestysaikaa kahteen viikkoon. Tätä emme aiemmin tehneet, koska aiemmasta tiedetään, että valtaosa ennakkoon äänestävistä käyttää äänioikeuttaan vasta aivan ennakkoäänestysajan lopussa, ja karanteenissa ja eristyksessä oleville etsittiin muita ratkaisuja.
 
Kesäkuulle suunniteltu pidempi ennakkoäänestysaika parantaa eristykseen joutuvien mahdollisuutta käyttää äänioikeuttaan. Eristyksen normaalipituus on 10 päivää, joten mahdollisuus ehtiä äänestämään kasvaa. Selvitämme yhä muitakin mahdollisuuksia kaikkien äänestysmahdollisuuksien turvaamiseksi.

Eli terveysturvallisten vaalien eteen oli tehty paljon. Silti jouduttiin toteamaan, että kun ilmaantuvuus kasvaa, myös riskit vaalien terveysturvallisuudelle kasvavat.
 
Keskustelu vaalijärjestelmän kehittämisestä on tervetullutta: sekä lyhyemmällä aikavälillä mm. terveysturvallisuuden osalta että pidemmällä aikavälillä uusien, innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi. 
Vaikka suomalainen demokratia on kansainvälisten vertailujenkin valossa vahva, tarvitsee se päivitystä ja huoltoa. Syntynyt poikkeuksellinen tilanne tarjoaa sysäyksen käydä myös tätä laajempaa keskustelua. 

Lisätietoja:
OM/THL ohjeistus ja muuta tietoa varautumisesta 
OM on julkaissut puoluesihteerikokoukseen valmistellun muistion sekä muun kokouksessa esillä olleen materiaalin (THL muistio, asiantuntijalausunnot). Aineistot löytyvät 6.3.2021 julkaistun tiedotteen lopusta.

---
Johanna Suurpää toimii demokratia- ja julkisoikeusosaston osastopäällikkönä.