Blogit

Jyrki Määttä: Järkevä oikeuden jakaminen - Käräjäoikeusverkoston kehittämishanke etenee

Julkaisupäivä 27.9.2018 14.21 Blogit OM

Jyrki Määttä: Järkevä oikeuden jakaminen - Käräjäoikeusverkoston kehittämishanke etenee

 fi | sv

Tuomioistuinten toimintaympäristö ja työskentelytavat muuttuvat nopeasti. Ensimmäisen oikeusasteen lainkäytön laatuvaatimukset kasvavat jatkuvasti.  Valtiontalouden reunaehdot ovat tiukat. Siinä syyt käräjäoikeuksien rakenneuudistukselle ja eräiden asiaryhmien käsittelyn keskittämiselle vuonna 2019.

Uudistuksissa käräjäoikeudet, niiden toimipaikat ja niissä käsiteltävät asiat järjestellään uudelleen mahdollisimman järkevästi. Näin pyritään tukemaan käräjäoikeuksien toimintaa, varmistamaan lainkäytön riittävät henkilöstöresurssit tulevaisuudessa ja vastaamaan hallinnonalalle asetettuihin säästötavoitteisiin.

Tavoitteena on tehokas käräjäoikeusverkosto, joka antaa tasa- ja hyvälaatuista oikeusturvaa yhä vaativammassa oikeusympäristössä. Tavoite saavutetaan korkeatasoisella osaamisella ja työn tekemisestä syntyvällä taidolla. Siksi tarvitsemme jatkuvasti asiantuntevaa ja kouluttautumiseen motivoitunutta henkilöstöä. Siksi tarvitsemme rakenteen, joka luo aiempaa paremmat edellytykset osaamisen johtamiselle, riittävälle erikoistumiselle ja vahvalle kollegiaaliselle tuelle. Näin alati monimutkaistuvaa oikeutta jaetaan järkevästi ja taiten.

Taitava lainkäyttäjä pystyy työhönsä uupumatta ja liiaksi kiirehtimättä lyhentämään oikeudenkäyntien kestoa ja alentamaan niiden kustannuksia. Tämä koskee muitakin lainkäyttäjiä kuin tuomareita. Kansalaiset saavat oikeusturvaa asianmukaisesti vain sillä, että oikeutta haetaan ja jaetaan järkevästi.

Vuoden 2019 alusta tapahtuu organisatorinen yhdistyminen kaikkiaan 13 käräjäoikeudessa. Nämä ovat tarttuneet tehtävään ja tilaisuuteen ihailtavan hyvin. Kukin paikallinen yhdistymisprojekti on suunniteltu hyvin ja pantu toimeen huolellisesti. Toimeenpano tapahtuu paikoin vaiheittain, koska toimitilajärjestelyt vaativat oman aikansa.

Yhdistymisprojekteissa tapahtunut suunnittelutyö on edistänyt ajattelu- ja toimintatapojen päivittämistä 2020 -luvulle. Esimerkkinä tästä on käräjäsihteerien tiimityöskentely, jota on kokeiltu ja otettu käyttöön perinteisen tuomarin ja käräjäsihteerin työparityöskentelyn sijaan.

Rakenneuudistuksen toimeenpano on edennyt käräjäoikeuksissa vakaasti. Tästä on kiittäminen käräjäoikeuksien johtoa ja henkilöstöä, joka on kohdannut osin vaikean muutoksen esimerkillisesti.

Muutostyötä ja tehtävää riittää vielä pitkälti vuodenvaihteen jälkeen. Toimeenpanon jälkeen tulee seurata ja arvioida muutosta, tehdä parantavat toimenpiteet ja vakiinnuttaa onnistunut muutos käräjäoikeuden toimintaan. Lisäksi seuraava muutos on jo ovella, kun summaaristen riita-asioiden käsittelyn keskittämistä koskevat lainsäädäntömuutokset tulevat voimaan 1.9.2019.

Uudistusten toimeenpanossa ja seurannassa tulee kiinnittää erityistä huomiota oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen, taloudellisiin vaikutuksiin ja oikeudellisten palvelujen tarjontaan. Näin varmistetaan oikeusturvan yhdenvertainen ja tosiasiallinen saatavuus.

--------------------------------------------------------

Kirjoittaja on käräjäoikeusverkoston kehittämishankkeen projektipäällikkö