Blogit

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Perusoikeuksien turvaaminen digitaalisessa maailmassa on uhattuna - Euroopan ja Suomen edelläkävijyys tärkeää

Julkaisupäivä 21.11.2018 15.59 Blogit OM

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Perusoikeuksien turvaaminen digitaalisessa maailmassa on uhattuna - Euroopan ja Suomen edelläkävijyys tärkeää

Suomi aloittaa tänään puheenjohtajamaana Euroopan neuvostossa. Otamme toukokuuhun 2019 saakka jatkuvan puheenjohtajuuden vastaan haastavassa tilanteessa.

Yksi haastavuuden ulottuvuus on teknologian kehitys ja siihen liittyvän sääntelyn vaikeus. Demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteet ovat elämänmuotomme ydinpilarit - myös virtuaalisessa maailmassa ja nopeasti muuttuvassa teknologiaympäristössä.

Teknologinen kehitys muuttaa maailmaamme kiihtyvällä vauhdilla, uusimpina moottoreina tekoäly ja robotiikka.  Algoritmit toimivat digitaalisen maailman liikevoimana taustalla ohjaten arkeamme osin huomaamattamme. Tämän päivän ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio toteutuvat tai jäävät toteutumatta suurelta osin juuri digimaailmassa.

Vierailuni Kiinan, Venäjän ja USA:n oikeusministereiden luona vahvistivat käsityksiäni perusoikeuksien välttämättömyydestä myös teknologiakehityksen keskellä. Aasiassa uusia teknologioita vauhditetaan melko puhtaasti talouskasvun ehdoilla. USA:ssa sääntelyssä annetaan varsin vapaat kädet. Suuret valtiot hakevat teknologiamaailman valtaa uusin keinoin ja merkittävin resurssein.

Mitä tekee Eurooppa ja mitä tekee Suomi? Olemme osa Eurooppaa ja se konkretisoituu meille myös EU-puheenjohtajuuden muodossa heinäkuussa 2019, melkein heti Euroopan neuvoston puheenjohtajuuden jälkeen. Tämä tarjoaa Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa kansalaisten elämään koko Euroopassa.

Suomen tulee rakentaa eurooppalaista mallia, jossa uudet teknologiset innovaatiot mahdollistetaan ja niiden hyödyntämiseen kannustetaan, mutta samalla pidetään huolta kansalaisten perusoikeuksista, demokratiasta ja oikeusvaltiosta. Tarvetta tälle tuntuisi olevan myös glogaalisti. Applen ja Facebookin johtajat äskettäin jo väläyttivät, että voisivat ottaa eurooppalaiset tietosuojan säännökset käyttöön laajemminkin omassa toiminnassaan.

Ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion voimakas puolustaminen teknologian ja digitalisaation maailmassa sopii juuri Suomelle. Suomi asettuu aivan maailman terävimpään kärkeen niin vakauden, turvallisuuden, hallinnon ja oikeuslaitoksen luotettavuuden, vapaan median sekä korruption vähäisyyden mittareilla. Lisäksi olemme useilla mittareilla mitattuna maailman osaavinta kansaa niin yleisesti ottaen kuin myös teknologian käytössä ja meidän teknologia-alan tutkimus on myös huippuluokkaa.

Tänään alkavalla Euroopan neuvoston puheenjohtajakaudella tulemme käynnistämään keskustelun siitä, mitä mahdollisuuksia ja haasteita tekoälysovellusten kehityksestä ja käyttöönotosta seuraa ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumiselle. Tämä edellyttää ennakkoluulottomuutta, avoimuutta ja laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tulemme kutsumaan mukaan asiantuntijoita ja eri sektoreiden toimijoita. Tiedotamme tästä työstä lisää lähiaikoina.

______________________________________

Kirjoittaja on oikeusministeri.