Blogit

Susanna Siitonen ja Katja Huumo: Lainvalmistelu meillä ja muualla

Julkaisupäivä 20.4.2021 11.50 Blogit OM

Viime aikojen keskustelu lainvalmistelusta on tuonut esiin sen, että oikeusministeriön rooli lainvalmistelussa ei ole kaikin puolin selvä. Yritämme nyt viran puolesta hieman selventää, mikä ministeriömme tehtäväkenttä on.

Jokainen ministeriö vastaa oman toimialansa lainsäädännön valmistelusta. Niin myös oikeusministeriö. Meidän vastuullemme kuuluu lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla. 

Oikeusministeriö vastaa perustuslain valmistelusta. Meillä myös koordinoidaan kansallista perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa. Neuvomme ja tuemme mahdollisuuksiemme mukaan muita ministeriöitä perusoikeuksiin sekä yleisemmin valtiosääntöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Mutta myös tässä asiassa kukin ministeriö vastaa näiden oikeuksien huomioon ottamisesta ja valmisteltavan lainsäädännön perustuslainmukaisuudesta omalla hallinnonalallaan. 

Oikeusministeriö ei vastaa muiden ministeriöiden lainvalmistelusta eikä muiden ministeriöiden kirjoittamien lakien laadusta. Niistä vastaa jokainen ministeriö omalla toimialallaan. 

Oikeusministeriö ei valvo muita viranomaisia. Ei siis myöskään muita ministeriöitä. Valtioneuvosto pyrkii kuitenkin toimimaan yhteistyössä lakien ja politiikkaohjelmien valmistelussa. Myös oikeusministeriön asiantuntijat osallistuvat valmistelutyöhön niin työryhmien jäseninä kuin lausunnonantajina.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta valvoo, onko ministeriöiden valmistelema lainsäädäntö perustuslain mukaista. Perustuslakivaliokunta siis valvoo myös oikeusministeriön valmistelemaa lainsäädäntöä. 

Oikeuskansleri taas valvoo valtioneuvoston virkatoimien lainmukaisuutta. 

Oikeusministeriöllä on myös yleisempi yhteiseen lainsäädäntöön liittyvä tehtävä: meille kuuluu valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen. Tämä tarkoittaa erilaista yhteistyötä, koulutusta ja ohjeistusta. Tällä hetkellä on käynnissä hallitusohjelmahanke, joka keskittyy lainvalmistelun laadun kehittämiseen. 

Lisäksi oikeusministeriön tehtäviin kuuluu laintarkastus. Laintarkastajat tarkastavat kaikkien ministeriöiden lakiehdotusten osalta, että lakitekstin kirjoittamista ja hallituksen esityksen laatimista koskevia ohjeita on noudatettu ja että suomen- ja ruotsinkielinen säädösteksti vastaavat toisiaan.

Uusien tilanteiden ja ilmiöiden sääntely haastaa aina lainvalmistelun. Näin tapahtuu erityisesti erilaisissa kriisi- ja häiriötilanteissa, jolloin aika on kortilla eikä aikaisempaa kokemusta vastaavien tilanteiden vaatimasta sääntelystä ole. Näin on ollut asian laita nyt pandemia-aikana. 

Koronapandemia on tuonut julkiseen keskusteluun Suomen lakien kokonaisuuden ja lainkirjoittamisen prosessit ainutlaatuisella tavalla. Pandemia-ajan jälkeen on varmasti hyvä arvioida monelta kantilta, miten lainsäädäntömme toimii ja mitä voisimme siinä kehittää. Lait kun eivät ole koskaan valmiit, vaan elävät ja muuttuvat ajassa.  

Susanna Siitonen, lainsäädäntöjohtaja
Katja Huumo, viestintäjohtaja