Blogit

Tapio Laamanen: Vuoden 2019 budjetissa lisärahaa rangaistusten kiristyksiin ja ylivelkaongelmiin

Julkaisupäivä 17.9.2018 10.25 Blogit OM

Tapio Laamanen: Vuoden 2019 budjetissa lisärahaa rangaistusten kiristyksiin ja ylivelkaongelmiin

Vuoden 2019 valtion talousarvioesityksessä painottuvat oikeusministeriön hallinnonalalla ylivelkaantumiseen puuttuminen ja rangaistuspolitiikan muutokset. Myös tuottavuuden parantaminen jatkuu.

Tulevina vuosina rangaistuspolitiikan kiristämistä koskevat lainsäädäntömuutokset lisäävät vankimääriä. Tarvetta vastaavat määrärahalisäykset - 15 miljoonaa euroa - päätettiin valtiontalouden kehyksiin huhtikuussa. Vaikutukset syntyvät asteittain. Pieni osa lisäyksistä näkyy jo ensi vuoden budjetissa Rikosseuraamuslaitoksen määrärahoissa.

Talous kasvaa mutta samalla ylivelkaantuminen on paheneva yhteiskunnallinen ongelma. Hallituksen päättämät 9 miljoonan euron toimet parantavat ylivelkaantuneiden mahdollisuuksia päästä jaloilleen. Talous- ja velkaneuvonta siirtyy ensi vuonna oikeusministeriön hallinnonalalle paremmin resursoituna kuin, mitä se on tällä hetkellä. Lisäksi talous- ja velkaneuvontaa päästään nyt kehittämään yhtenä kokonaisuutena osana oikeusaputoimistojen palveluita. Ylivelkaantumista ehkäistään myös tehostamalla ulosotossa tehtävää velallisten neuvontaa. Lisäksi tuomioistuimet saavat mahdollisuuden vahvistaa resursseja velkomusasioiden hoidon nopeuttamiseksi.

Valtionhallinnon yleisiä toimintaedellytyksiä kaventaa hallituksen kehyslinjaus ns. JTS-miljardin säästöistä, eli koko julkisen sektorin kustannusten karsinta. Koko 2020-luvun määrärahoja on tarkoitus leikata odotetun tuottavuuden kasvun osuudella. Säästö tarkoittaa vyön kiristämistä 0,5 prosentilla joka vuosi. Myönteistä päätöksessä on valtion ydintehtävien tunnistaminen siten, että oikeusministeriön hallinnonalalla säästö on huojennettu 0,3 prosenttiin. Mutta sekin merkitsee 18 miljoonaan euroon kasvavaa määrärahatason alentumista yhteensä 750 miljoonan euron toimintamenoissa.

Säästöjen vaikutukset tulisi pystyä kattamaan tekemällä toiminnallisia ja rakenteellisia uudistuksia. Ministeriössä tehdään tätä arviointia ja hallinnonalan talouden kestävyystarkastelua. Haasteista huolimatta tinkimättömänä tavoitteena on, että korkeatasoisen oikeusturvan saatavuus turvataan myös tulevina vuosina.

---------------------------------------------------------------

Kirjoittaja on oikeusministeriön talousjohtaja.