Material

På den här sidan finns delegationens material och publikationer. Dokument om delegationens arbete, såsom föredragningslistor för möten, finns på sidan verksamhet.

Välfärdsområdesvalet 2022 är ett val för alla

  • Välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022.
  • Förhandsröstningstiden i Finland är 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari 2022.

Välfärdsområdesvalet 2022 – onlineevenemang

Välfärdsområdesvalet i korthet

Vid välfärdsområdesval utgörs valkretsen av ett välfärdsområde och vid valet utses ledamöter och ersättare till välfärdsområdets välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesfullmäktige svarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet i välfärdsområdet. I Helsingfors ordnas det inget välfärdsområdesval.

Välfärdsområdesvalet 2022: Ytterligare information finns på webben på adressen www.valfinland.fi

Publikationer av Etno

Publikationer som gjorts i samarbete mellan delegationen och dess samarbetspartner.

Rapporten: Rätt att vara en i gänget – Förslag till att stärka samhörighetskänslan hos mångkulturella unga i det finländska samhället

I rapporten behandlas sätt att stödja identitetsbildningen och stärka känslan av samhörighet hos mångkulturella unga. I rapporten identifieras faktorer som inverkar på mångkulturella ungas liv och ges förslag till hur ungas ställning kan stärkas.

Rapporten är tillgänglig på följande språk

Handboken: information om mobbning för föräldrar med ett främmande språk som modersmål

I handboken ges information om mobbning, trakasserier och diskriminering och hur man kan ingripa i dessa problem. I handboken får föräldrarna information på lättläst språk om hur man kan identifiera mobbningssituationer och hur man kan gå till väga för att ingripa i mobbning.

Handboken har byggts upp genom att man samlat in forskningsbaserad information om ämnet och lyssnat på föräldrarnas synpunkter. Handboken har utarbetats och publicerats av den regionala Etno i Södra Finland.

Handboken är tillgänglig på följande språk