Material

På den här sidan finns delegationens material och publikationer. Dokument om delegationens arbete, såsom föredragningslistor för möten, finns på sidan verksamhet.

Publikationer av Etno

Publikationer som gjorts i samarbete mellan delegationen och dess samarbetspartner.

Rapporten: Rätt att vara en i gänget – Förslag till att stärka samhörighetskänslan hos mångkulturella unga i det finländska samhället

I rapporten behandlas sätt att stödja identitetsbildningen och stärka känslan av samhörighet hos mångkulturella unga. I rapporten identifieras faktorer som inverkar på mångkulturella ungas liv och ges förslag till hur ungas ställning kan stärkas.

Rapporten är tillgänglig på följande språk

Handboken: information om mobbning för föräldrar med ett främmande språk som modersmål

I handboken ges information om mobbning, trakasserier och diskriminering och hur man kan ingripa i dessa problem. I handboken får föräldrarna information på lättläst språk om hur man kan identifiera mobbningssituationer och hur man kan gå till väga för att ingripa i mobbning.

Handboken har byggts upp genom att man samlat in forskningsbaserad information om ämnet och lyssnat på föräldrarnas synpunkter. Handboken har utarbetats och publicerats av den regionala Etno i Södra Finland.

Handboken är tillgänglig på följande språk