Material

På den här sidan finns delegationens material och publikationer. Dokument om delegationens arbete, såsom föredragningslistor för möten, finns på sidan verksamhet.

Publikationer av Etno

Publikationer som gjorts i samarbete mellan delegationen och dess samarbetspartner.

Sammanfattande rapporten: INGEN FÖDS TILL ATT HATA – Ungas dialoger om rasism och diskriminering

Delegationen för etniska relationer ordnade i september 2023 dialogmöten där unga och vuxna tillsammans diskuterade rasism och trakasserier som unga utsätts för och hur dessa inverkar på de ungas liv.

Mötena, som ordnades på olika orter runt om i Finland, fick sammanlagt 143 deltagare – hälften unga och hälften vuxna. Materialet består av anteckningar som gjorts under mötena

Rapporten (på finska)

Rapporten: Rätt att vara en i gänget – Förslag till att stärka samhörighetskänslan hos mångkulturella unga i det finländska samhället

I rapporten behandlas sätt att stödja identitetsbildningen och stärka känslan av samhörighet hos mångkulturella unga. I rapporten identifieras faktorer som inverkar på mångkulturella ungas liv och ges förslag till hur ungas ställning kan stärkas.

Rapporten är tillgänglig på följande språk

Handboken: information om mobbning för föräldrar med ett främmande språk som modersmål

I handboken ges information om mobbning, trakasserier och diskriminering och hur man kan ingripa i dessa problem. I handboken får föräldrarna information på lättläst språk om hur man kan identifiera mobbningssituationer och hur man kan gå till väga för att ingripa i mobbning.

Handboken har byggts upp genom att man samlat in forskningsbaserad information om ämnet och lyssnat på föräldrarnas synpunkter. Handboken har utarbetats och publicerats av den regionala Etno i Södra Finland.

Handboken är tillgänglig på följande språk