Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lasten ja nuorten verkko-osallistumista päätöksentekoon vahvistetaan

27.10.2021 11.32
OKM OM STM
Oikeusministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa kehittävät uudenlaista digitaalisen osallistumisen alustaa sekä toimintamallia lasten ja nuorten osallistumisen tueksi.

Oikeusministeriö kartoittaa vielä asiantuntijanäkemyksiä luonnoksesta seksuaalirikoslainsäädännöksi

25.10.2021 10.16
OM
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelua on jatkettu vuosi sitten järjestetyn laajan lausuntokierroksen pohjalta. Sen tuoma monipuolinen palaute on otettu jatkovalmistelussa huomioon. Keskeiset tarkennukset koskevat erityisesti raiskausta koskevaa sääntelyä sekä lapsia koskevia seksuaalirikossäännöksiä. Oikeusministeriö pyytää vielä eräiltä keskeisiltä asiantuntijoilta tarkentavia näkemyksiä lakiluonnoksesta.

Varuskuntiin ehdotetaan äänestysmahdollisuutta

21.10.2021 13.35
OM
Kuva: Tiina Takala / Puolustusministeriö
Hallitus esittää lakimuutosta, jonka myötä varuskunnissa toimitettaisiin laitosäänestys vaaleissa. Kuntavaaleissa 2021 varuskunnissa järjestettiin laitosäänestys väliaikaisen lakimuutoksen nojalla.

Ylimpien laillisuusvalvojien tehtäväjakoon ehdotetaan muutosta

21.10.2021 13.35
OM
Valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jakoon ehdotetaan muutosta.

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista.

Hallinnonala

Hallinnonala

Oikeusministeriön hallinnonalan esittely

Ministerit

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
oikeusministeri
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Sivun alkuun