Kriminaalipolitiikan arviomuistio

OM003:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM003:00/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.9.2017 –

Asettamispäivä 22.9.2017

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena oli valmistella arviomuistio eräiden seksuaali-, väkivalta-, talous- ja rattijuopumusrikosten rangaistusten oikeasuhtaisuudesta.

Arviomuistion pohjalta on käynnistetty lainvalmistelu, jonka tavoitteena on korottaa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta ja säätää erillinen rangaistussäännös tapauksiin, joissa nykyisin sovelletaan samanaikaisesti raiskausta ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia säännöksiä (törkeä lapsen raiskaus, rangaistusasteikko 4–12 vuotta vankeutta).

Lähtökohdat

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman (29.5.2015) mukaan oikeuspolitiikan eräänä tavoitteena on, että rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua. Ohjelman mukaan varmistetaan, että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen.