Tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja (EU-valmistelu)

OM018:00/2022 Kehittäminen

Komissio on 25.11.2021 antanut ehdotukset tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan allekirjoittamista ja ratifioimista koskeviksi neuvoston päätöksiksi (COM(2021) 718 final ja COM(2021) 719 final).

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM018:00/2022

Asianumerot VN/6527/2022

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 25.11.2021 – 31.12.2024

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Joni Korpinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 012
[email protected]

Tiivistelmä

Komissio on 25.11.2021 antanut ehdotukset tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan allekirjoittamista ja ratifioimista koskeviksi neuvoston päätöksiksi (COM(2021) 718 final ja COM(2021) 719 final).

Lähtökohdat

Komissio on 25.11.2021 antanut ehdotuksen neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta allekirjoittamaan Euroopan unionin edun mukaisesti tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja, joka koskee yhteistyön tiivistämistä ja sähköisten todisteiden luovuttamista (COM(2021) 718 final). Samanaikaisesti on annettu komission ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan Euroopan unionin edun mukaisesti tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja, joka koskee yhteistyön tiivistämistä ja sähköisten todisteiden luovuttamista (COM(2021) 719 final). Ehdotusten tavoitteena on, että jäsenvaltiot voivat osaltaan varmistaa pöytäkirjan nopean voimaantulon, joka on ehdotusten mukaan tärkeää edellä viitattujen näkökulmien vuoksi. Lisäksi ehdotuksissa tuodaan esiin pöytäkirjan merkitys sen vahvistamisessa, että Budapestin sopimus säilyy tärkeimpänä monenvälisenä kehyksenä tietoverkkorikollisuuden torjunnassa.

Lisätietoja