Viran täyttäminen OM/2022/224

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2022 13.00

Oikeusministeriö

1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Marika Talvikki Turunen Virkoihin 2) esitetään nimitettäväksi asessori, hallinto-oikeuden esittelijä Laura Kaisa Portin, asessori, hallinto-oikeuden esittelijä Maria Liisa Åttman-Huhtamäki ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Tanja Maria Fagerhed

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Marika Talvikki Turusen 1.2.2023 lukien, Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan asessori, hallinto-oikeuden esittelijän Laura Kaisa Portinin 1.2.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan asessori, hallinto-oikeuden esittelijän Maria Liisa Åttman-Huhtamäen 1.2.2023 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Tanja Maria Fagerhedin 1.2.2023 lukien.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen