Valtioneuvoston asetus OM/2023/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen, p. 029 5150520
Asia
Asetuksella muutettaisiin sakon täytäntöönpanosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa käytetty käsite perintätunnus muotoon saatavan maksamiseksi tarvittavat viitetiedot. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 19.6.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusmuutoksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia. Ehdotetuilla muutoksilla selvennettäisiin sitä, mitä tietoja maksuvelvolliselle tulee antaa sakon maksamista ja maksun kohdentumista varten.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen