Valtioneuvoston asetus OM/2023/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen, p. 029 5150520

Asia

Asetuksella muutettaisiin sakon täytäntöönpanosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa käytetty käsite perintätunnus muotoon saatavan maksamiseksi tarvittavat viitetiedot. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 19.6.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

Asetusmuutoksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia. Ehdotetuilla muutoksilla selvennettäisiin sitä, mitä tietoja maksuvelvolliselle tulee antaa sakon maksamista ja maksun kohdentumista varten.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen