Viran täyttäminen OM/2023/133

« Tasavallan presidentin esittely 2.11.2023 13.30

Oikeusministeriö

1) Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Tutkija, esittelijä Aleksi Heikkilä, p. 029 5150283

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Ulla-Maj Leppäkorpi Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Marianne Kristiina Kivistö

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan käräjätuomari Ulla-Maj Leppäkorven 1.1.2024 lukien ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Marianne Kristiina Kivistön 1.12.2023 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.