Hallituksen kirjelmä OM/2023/138

« Tasavallan presidentin esittely 2.11.2023 13.30

Oikeusministeriö

Ahvenanmaan maakuntapäivien aloite eduskunnalle vaalilain muuttamisesta

ED 3/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. +358 295 150 334

Asia

Ahvenanmaan maakuntapäivien aloite vaalilain muuttamisesta koskee Ahvenanmaan maakunnan edustusta Euroopan parlamentissa. Ahvenanmaan maakuntapäivien oikeudesta tehdä eduskunnalle lainsäädäntöaloitteita säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain 22 §:ssä. Maakuntapäivät voi sen mukaan tehdä aloitteita valtakunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvista asioista. Itsehallintolain 22 §:än perustuen lakialoitteen antamisessa eduskunnalle ei ole harkintavaltaa, vaan kyse on maakuntapäivien lakialoitteen toimittamisesta eduskunnalle.

Esitys

Tasavallan presidentti päättää antaa Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteen eduskunnalle käsiteltäväksi

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen