Vuokrasopimus OM/2023/1

« Raha-asiainvaliokunta 23.11.2023 13.00

Oikeusministeriö

Keski-Suomen käräjäoikeuden, Syyttäjälaitoksen Länsi-Suomen syyttäjäalueen Jyväskylän toimipaikan ja Ulosottolaitoksen Jyväskylän toimipaikan toimitilojen vuokraamista koskevat hallintosopimukset

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Hallitussihteeri Jarkko Mannerhovi, p. +358 295 150 232

Asia

Oikeusministeriö, Tuomioistuinvirasto, Syyttäjälaitos, Ulosottolaitos ja Senaatti-kiinteistöt ovat tekemässä vuokrasopimuksia edellä mainittujen toimipaikkojen toimitiloista.

Tilaratkaisu on valtion omistaman Jyväskylän oikeustalon peruskorjaus ja laajennus. Vuokranantaja on Senaatti-kiinteistöt ja vuokrasopimuksien on määrä tulla voimaan 1.3.2026. Sopimukset ovat valtion vuokrausjärjestelmän mukaiset ja ne ovat voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Käräjäoikeuden vuokrasopimuksen jäännösarvovastuun jäännösarvoaika on 10 vuotta. Vuokramenot 10 vuoden vuokra-ajalta lähtöhinnan mukaan olisivat yhteensä noin 18,4 miljoonaa euroa (alv 0%). Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksin nousuun.

Vuokrasopimuksien solmiminen johtuu siitä, että Jyväskylän oikeustalo pitää peruskorjata ja tuomioistuimien käytössä olevaa istuntosalialuetta laajentaa. Käräjäoikeus ja syyttäjälaitos ovat siirtyneet väistötiloihin vuoden 2021 alussa. Oikeustalon peruskorjaus ja laajennus mahdollistavat oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakonseptin mukaisen tilatehokkaan oikeustaloratkaisun, jossa mahdollisimman usean oikeushallinnon viraston tilat ovat samassa rakennuksessa. Uudet toimitilat suunnitellaan vastaamaan oikeushallinnon virastojen tämän päivän tilatarpeita, –tehokkuuksia ja toimitilaturvallisuutta. Suunnittelussa huomioidaan myös työympäristöjen tiedossa olevat tulevaisuuden muutostarpeet. Valtion toimitilastrategian mukaiset tunnusluvut ilmenevät liitteenä olevasta muistiosta.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Liitteet

  1. Muistio