Vuokrasopimus OM/2023/22

« Raha-asiainvaliokunta 30.11.2023 13.00

Oikeusministeriö

Helsingin käräjäoikeuden, Helsingin hovioikeuden ja Syyttäjälaitoksen Etelä-Suomen syyttäjäalueen Helsingin toimipaikan toimitilojen vuokraamista koskevat hallintosopimukset

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Hallitussihteeri Jarkko Mannerhovi, p. +358 295 150 232

Asia

Oikeusministeriö, Tuomioistuinvirasto, Syyttäjälaitos ja Senaatti-kiinteistöt ovat tekemässä vuokrasopimuksia edellä mainittujen toimipaikkojen toimitiloista. Tällä hetkellä tilat on vuokrattu suoraan kiinteistön omistajalta.

Kyseessä on valtion vuokrajärjestelmän mukainen toimitilojen sisään- ja edelleenvuokraus. Senaatti-kiinteistöt sisäänvuokraa tilat kiinteistön omistajalta Hemsö Suomi Oy:ltä ja edelleenvuokraa ne oikeusministeriölle, Tuomioistuinvirastolle ja Syyttäjälaitokselle.

Vuokrasopimuksien siirtämisen yhteydessä ei tehdä muutos- tai korjaustöitä eikä tilamuutoksia.

Vuokrasopimuksien on määrä tulla voimaan 1.1.2024. Sopimukset ovat valtion vuokrausjärjestelmän mukaiset ja ne ovat määräaikaiset 15 vuoden vuokra-ajalla. Vuokramenot 15 vuoden vuokra-ajalta lähtöhinnan mukaan olisivat yhteensä noin 157,5 miljoonaa euroa (alv 0%). Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksin nousuun.

Valtion toimitilastrategian mukaiset tunnusluvut ilmenevät liitteenä olevasta muistiosta.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Liitteet

  1. Muistio