Statsunderstöd enligt samiska språklagen

Statsunderstöd enligt 31 § i samiska språklagen 2024

davvisámegiella – anarâškielâ – sääʹmǩiõll

Enligt 31 § i samiska språklagen (1086/2003) ska det i statsbudgeten tas in ett anslag för statsunderstöd till välfärdsområdet, församlingarna, renbeteslagen inom samernas hembygdsområde samt till sådana enskilda som avses i 18 § för täckande av de särskilda merkostnader som tillämpningen av lagen medför.

Justitieministeriet utlyser statsunderstödet som beviljas enligt 31 § i samiska språklagen för år  2024. Syftet med understödet är att främja genomförandet av samiska språklagen genom att täcka de särskilda merkostnader som tillämpningen av lagen medför. Nu är det möjligt att ansöka om understöd för merkostnader som orsakas efter den 1 januari 2024.

Ansökningstiden börjar den 1. april 2024 och går ut den 30. april 2024 kl. 16.15. Understöd söks med denna ansökningsblankett. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Ansökningar som lämnas in efter den utsatta tiden beaktas inte.

Justitieministeriet kan bevilja sammanlagt 250 000 euro i understöd.

Avsikten är att understödsbesluten fattas so fort som möjligt. Ett meddelande om beslutet skickas till den adress som anges i ansökningsblanketten.

På understödet tillämpas samiska språklagen (1086/2003) och statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterlig information:
regeringssekreterare Pamela Sarasmo, tfn 02951 50077, [email protected]

Redovisningsblankett för understöd 

Redovisningarna om beviljade statsunderstöd för 2023 görs på en separat blankett. Redovisningarna skickas till justitieministeriets registratorskontor med det diarienummer som anges i beslutet senast den 31 april 2024. 

Redovisningsblankett kan hittas på finska och svenska.