Suomi100-juhlavuoden blogi

Oikeusministeriön Suomi100-blogissa julkaistiin juhlavuoden mittaan kirjoituksia demokratiasta, perustuslaista ja perusoikeuksista.

Syksyn aikana juhlavuoden blogissa julkaistiin puheenvuoroja demokratian tilasta, tulevaisuuden haasteista ja ratkaisuista. Puheenvuoroissa päähuomio kiinnitettiin ratkaisuehdotuksiin ja -mahdollisuuksiin. Nämä tekstit olivat osa Suomi100-juhlavuoden ohjelmaan kuuluvaa Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hanketta

Sarjan aloitti tammikuussa 2017 viiden suomalaisen lukion blogitekstien sarja perustuslaista.Kirjoitussarjassa lukiolaiset pohtivat perustuslakia omalta kannaltaan. Mukana olivat Lahden yhteiskoulu, Kimpisen lukio (Lappeenranta), Mikkelin lukio, Kaustisen musiikkilukio ja Etelä-Tapiolan lukio (Espoo).

Suomi100-perustuslakiblogi