Om webbplatsen

Justitieministeriets webbtjänst www.justitieministeriet.fi finns samlad information om bl.a. justitieministeriet, dess verksamhet och uppgifter samt om pågående lagstiftnings- och utvecklingsprojekt.

Svenskspråkiga sidorna är mest omfattande. En del av informationen finns också på engelska. 

Justitieministeriets informationsenhet driver och svarar för webbplatsen. Dess ambition är att informationen på sidorna skall vara korrekt och aktuell.

Länkar

Ministeriets interna länkar öppnas i samma webbläsarfönster. Externa länkar öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Sociala medier och RSS

Du kan följa justitieministeriets nyheter och aktuella ärenden även på Twitter och Facebook.
Justitieministeriet i sociala medier

Du kan också dela våra sidor på Facebook och Twitter eller tipsa om dem via e-post.

Du kan prenumerera på justitieministeriets nyheter, tal, nyaste publikationer och Rättsbloggen via RSS. När länken består av en bloggrubrik, ska källan anges tydligt. Rubriklänkar får användas enbart i sammanhang som överensstämmer med god sed och de får inte kopplas ihop med avgiftsbelagda tjänster.

Justitieministeriet strävar efter att garantera innehållets riktighet i RSS, men svarar dock inte för eventuella inexaktheter eller fel i texterna.

Upphovsrätt och länkningspolicy

Rätten till allt text- och bildmaterial och övrigt material som publiceras på webbplatsen innehas av justitieministeriet, om inte något annat anges. Om en bild som finns på webbplatsen har tagits av någon extern instans, anges fotografens namn.

Webbplatsens textmaterial kan användas fritt och länkar till sidorna får skapas förutsatt att källan uppges. Om annan användning av materialet måste alltid avtalas särskilt med justitieministeriets kommunikationsenhet.

Bifogade filer får inte utan tillstånd distribueras vidare någon annanstans än på justitieministeriets webbplats. Att länka till enskilda bilder är förbjudet.

Tekniska rekommendationer

För att läsa dokument i pdf-format, t.ex. publikationer, behövs programmet Adobe Acrobat Reader eller motsvarande program. Programmet kan laddas ner på Adobe Readers webbplats.

Förmedlingen av vissa typer av bifogade filer har hindrats i statsrådets datanät. De blockerade bilagorna är av sådan typ som allmänt används för att förmedla virus eller annat slags eventuellt skadlig programkod. Följande allmänt använda typer av bifogade filer blockeras i e-posttrafiken till och från statsrådets nät: .bin, .exe, .cmd, .com, .reg, .scr, .lnk, .mdb, .vbs, .zip. Mera om detta på finansministeriets webbplats.

Kommentarer och ytterligare information

Kommentarer om sidorna kan ges till ministeriets informationsenhet, adress viestinta.om(at)om.fi. Också den blankett för kommentarer som finns på våra sidor kan användas för ändamålet.

Officiell post skall skickas till registratorskontorets e-postadress justitieministeriet(at)om.fi.

Ytterligare information om ministeriets webbtjänst fås av kommunikationsenheten.

Om  kakor (cookies) 

 

På ministeriets webbplats används kakor endast för att samla in statistiska uppgifter (bl.a. om användarantalen) och för att lagra de ändringar i textstorleken som du har gjort (ändringen är i kraft också under nästa besök på webbplatsen).

Om besökarna samlas inte in personuppgifter, med hjälp av vilka enskilda besökare skulle kunna identifieras. Uppgifter som samlats in för statistiska ändamål kan inte sammanföras.

Uppgifterna används för att förbättra webbplatsens funktioner och för att utveckla dess innehåll. Du kan hindra att kakor lagras på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare.  Det är dock viktigt att notera att blockering av kakor kan leda till att vissa vissa tjänster inte kan användas.

Mer information: webbplatsens dataskyddsbeskrivning 
Mer om kakor på Kommunikationsverkets webbplats