Hyvin suunniteltu (Well planned) -hanke

OM022:00/2023 Kehittäminen

Hyvin suunniteltu -hankkeen tavoitteena on torjua rakenteellista syrjintää ja rasismia vahvistamalla yhdenvertaisuussuunnittelun käytäntöjä ja osaamista.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM022:00/2023

Asianumerot VN/5375/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 10.3.2023

Yhteyshenkilö
Riikka Pennanen, Hankepäällikkö
puh. +358 295 150 256
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen toiminta jakautuu viiteen hankekokonaisuuteen.

Hankekokonaisuus 1: Hankkeen hallinto ja koordinaatio
Vastuutaho: oikeusministeriö, hankekumppanit osallistuvat

Hankekokonaisuuteen kuuluu hankkeen yleinen koordinaatio ja hallinto, mukaan lukien taloudellinen seuranta ja jatkuva raportointi Euroopan komission hankeportaalissa.

Hankekokonaisuus 2: Yhdenvertaisuussuunnitteluosaamisen koulutusohjelma
Vastuutaho: oikeusministeriö

Hankekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa osaamista ja käytäntöjä yhdenvertaisuussuunnittelussa, parantaa yhdenvertaisuussuunnitelmien laatua ja vaikuttavuutta yhdenvertaisuuden edistämisen ja syrjinnän torjunnan välineenä sekä tuottaa kohdennettua materiaalia ja tukea keskeisille suunnitteluvelvollisille toimijoille. Hankekokonaisuudessa järjestetään yhdenvertaisuussuunnittelun koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on vahvistaa suunnitteluosaamista erityisesti yksityisellä sektorilla.

Hankekokonaisuus 3: Paikallisten ja alueellisten viranomaisten yhdenvertaisuussuunnittelun kehittäminen
Vastuutahot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen Kuntaliitto

Hankekokonaisuuden tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksesta, parantaa yhdenvertaisuussuunnitelmien laatua ja vaikuttavuutta syrjinnän torjunnan välineenä, tuottaa kohdennettua materiaalia ja tukea keskeisille suunnitteluvelvollisille toimijoille sekä vahvistaa kansalaisjärjestöjen ja syrjinnälle alttiiden ryhmien osallistumista paikalliseen yhdenvertaisuussuunnitteluun. Hankekokonaisuus keskittyy parantamaan kuntien ja viranomaisten osaamista ja käytäntöjä yhdenvertaisuussuunnittelussa.

Hankekokonaisuus 4: Yhdenvertaisuussuunnittelun keskinäisen oppimisen ja verkostoitumisen vahvistaminen
Vastuutaho: oikeusministeriö

Hankekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa yhdenvertaisuussuunnitteluosaamista, parantaa yhdenvertaisuussuunnitelmien laatua ja vaikuttavuutta syrjinnän torjunnan välineenä sekä tuottaa kohdennettua materiaalia ja tukea keskeisille suunnitteluvelvollisille toimijoille. Hankekokonaisuuden tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön ammattilaisten verkostoitumista.

Hankekokonaisuus 5: Viestintä
Vastuutaho: oikeusministeriö

Hankekokonaisuuden tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksesta ja mahdollisuuksista viestinnän keinoin sekä tuottaa kohdennettua materiaalia ja tukea keskeisille suunnitteluvelvollisille toimijoille. Hankekokonaisuudessa viestitään hankkeen tuloksista, kehitetään yhdenvertaisuusasioiden strategista viestintää sekä kartoitetaan suunnitteluvelvollisten toimijoiden tukitarpeita sidosryhmäkyselyn kautta.

Tiivistelmä

Hyvin suunniteltu -hankkeen tavoitteena on torjua rakenteellista syrjintää ja rasismia vahvistamalla yhdenvertaisuussuunnittelun käytäntöjä ja osaamista.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Lähtökohdat

Nykyinen yhdenvertaisuuslaki on ollut voimassa vuodesta 2015. Yhdenvertaisuuslailla varmistetaan syrjinnän uhrien laaja oikeudellinen suoja eri elämänaloilla ja velvoitetaan viranomaisia, oppilaitoksia ja työnantajia edistämään yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistukseen liittyvät muutokset tulevat voimaan 1.6.2023.

Keskeisin työkalu syrjinnän torjumiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi on lakiin sisältyvä yhdenvertaisuussuunnittelun velvoite. Velvoite koskee viranomaisia, yksityisiä työnantajia ja toimijoita, joilla on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä palveluksessa, sekä kouluja ja oppilaitoksia. Yhdenvertaisuuslain uudistuksen myötä yhdenvertaisuussuunnittelu laajenee koskemaan myös varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia toimipaikkakohtaisesti.

Yhdenvertaisuussuunnitelmia koskevien kyselyiden mukaan monissa organisaatioissa yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoitus on epäselvä tai organisaatioista puuttuu asiantuntemus vaikuttavan suunnitelman tekemiseen.

Hyvin suunniteltu -hankkeen toimenpiteet perustuvat lainsäädännön täytäntöönpanossa tunnistettuihin haasteisiin ja vahvuuksiin sekä saatuihin kokemuksiin. Hankkeen aikana koulutetaan yhdenvertaisuussuunnittelusta eri sektoreilla sekä annetaan tukea ja välineitä suunnitteluvelvollisille toimijoille. Hankkeessa myös edistetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön ammattilaisten verkostoitumista ja kehitetään järjestöjen ja viranomaisten välisiä käytäntöjä yhdenvertaisuusyhteistyössä.

Lisää aiheesta