Kielelliset oikeudet

Oikeusministeriön tehtävänä on huolehtia kielellisten oikeuksien toteutumisen edistämisestä: Oikeusministeriö seuraa kielilain täytäntöönpanoa ja soveltamista, antaa suosituksia sekä tarvittaessa tekee aloitteita ja ryhtyy muihin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi. Kielelliset oikeudet ovat yksilön oikeuksia. Viranomaisilla, kuten kunnilla, tai muilla julkisia tehtäviä hoitavilla on kielellisistä oikeuksista syntyviä velvollisuuksia. Yksilöä tulee palvella hänen kielellään. Kielelliset oikeudet eivät ole sidottu Suomen kansalaisuuteen. Toisen maan kansalaisella on samat oikeudet kuin Suomen kansalaisella käyttää suomea tai ruotsia viranomaisissa.

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö vastaa kielellisten oikeuksien seurannasta ja edistämisestä oikeusministeriössä.

Kielelliset oikeudet -esite

Kansalliskielistrategia

Yhteystiedot

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Suomen ja ruotsin kieli: kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, puh 029 5150 181, ylitarkastaja Vava Lunabba, puh. 029 5150 136
Saamelaisasiat: neuvotteleva virkamies Satu Kaskinen, puh. 029 5150 322, ylitarkastaja Maria Soininen, puh. 029 5150 067
Viittomakielet: ylitarkastaja Maria Soininen, puh. 029 5150 067

sähköposti: etunimi.sukunimi(a)om.fi