Kielelliset oikeudet

Oikeusministeriön tehtävänä on huolehtia kielellisten oikeuksien toteutumisen edistämisestä: Oikeusministeriö seuraa kielilain täytäntöönpanoa ja soveltamista, antaa suosituksia sekä tarvittaessa tekee aloitteita ja ryhtyy muihin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi. Kielelliset oikeudet ovat yksilön oikeuksia. Viranomaisilla, kuten kunnilla, tai muilla julkisia tehtäviä hoitavilla on kielellisistä oikeuksista syntyviä velvollisuuksia. Yksilöä tulee palvella hänen kielellään. Kielelliset oikeudet eivät ole sidottu Suomen kansalaisuuteen. Toisen maan kansalaisella on samat oikeudet kuin Suomen kansalaisella käyttää suomea tai ruotsia viranomaisissa.

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö vastaa kielellisten oikeuksien seurannasta ja edistämisestä oikeusministeriössä.

Kansalliskielistrategia

Yhteystiedot

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Suomen ja ruotsin kieli: kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, puh 02951 50181, ylitarkastaja Vava Lunabba, puh. 0295150 136
Saamelaisasiat: neuvotteleva virkamies Satu Kaskinen, puh. 0295150 322,
ylitarkastaja Anna Saarela, puh. 0295150050
Viittomakielet: ylitarkastaja Anna Saarela, puh. 0295150050