Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2022 hyväksytty

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintavaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.11.2021 14.08
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 25. marraskuuta yleisistunnossaan valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman vuodelle 2022.

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteena on varmistaa vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa pääministeri Marinin hallitusohjelman toimeenpanon kannalta keskeisille painopistealueille.

Suunnitelman sisältämät tietotarpeet on tunnistettu ministeriöissä, ja lisäksi joidenkin tietotarpeiden tarkemmassa määrittelyssä on hyödynnetty avointa yhteiskehittämistä.

Suunnitelma koostuu yhdeksästä osakokonaisuudesta ja niille valituista selvitys- ja tutkimusteemoista sekä varauksista muihin myöhemmin määriteltäviin tietotarpeisiin:

  1. Kestävän talouden Suomi
  2. Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi sekä asuntopolitiikka
  3. Suomi kokoaan suurempi maailmalla
  4. Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka
  5. Elinvoimainen Suomi, liikenneverkot ja maatalous
  6. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi
  7. Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi
  8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi
  9. Ohjaustavat
  10. Muut tietotarpeet

Suunnitelman toimeenpanosta vastaavat valtioneuvoston kanslia ja teemojen vastuuministeriöt yhteistyössä valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän kanssa. Suunnitelman toimeenpanoon osoitetaan 9 miljoonan euron määräraha. Suunnitelma sisältää tutkimus- ja selvitystoiminnan painopisteet ja teemat kustannusarvioineen sekä asiaan kuuluvat valmistelu- ja ohjausvastuut.

Selvitykset ja tutkimukset tilataan avoimilla hauilla. Tilattavan tutkimuksen valintakriteereitä ovat relevanssi ja hyödynnettävyys, hankkeen laatu, hankkeen toteuttajien asiantuntijuus ja resurssien riittävyys, sekä viestintä ja tiedonhallinta. Haku avataan 30.11.2021 ja siitä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 300, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Sivun alkuun