Hyppää sisältöön
Media

Koulujen demokratiakasvatuksen pilottihaku käynnissä

oikeusministeriöopetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 22.4.2022 14.08
Uutinen
Piirretyt kädet

Koulujen ja oppilaitosten hyvien käytäntöjen demokratiakasvatuksessa toivotaan leviävän laajempaan käyttöön. Hyväksi havaittuja malleja kehitetään edelleen pilottihankkeissa. Hakuaika päättyy 27.4.2022.

Opetushallitus on käynnistänyt demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseksi pilottihaun lukuvuodelle 2022-2023. Piloteissa kehitetään oppilaiden osallisuutta sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta. Tavoitteena on luoda uusia toimintoja tai kehittää eteenpäin hyviksi havaittuja malleja. Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille opetuksen järjestäjille. Hakuaika päättyy 27.4.2022.

Piloteissa on tarkoitus hyödyntää ja edelleen jalostaa vuonna 2021 koottuja hyviä käytänteitä. Nuorisotutkimusseuran vetämä Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoitti päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta. Kartoituksen pohjalta Opetushallituksen verkkosivuille on koottu 34 kuvausta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hankkeista ja käytänteistä. 

Osaamistavoitteiden toteutumisen arviointi tukee kehittämistyötä

Pilottihankkeiden rinnalla arvioidaan varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien perusteissa määriteltyjen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen osaamistavoitteiden käytännön toteutumista. Arviointia tehdään varhaiskasvatuksessa, kaikilla kouluasteilla ja opettajankoulutuksessa. Tavoitteena on arvioida lisäksi lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden ja osallistumisoikeuksien toteutumista. 

Tutkimushanke on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa. Tutkimus valmistuu keväällä 2023 ja sen toteuttaa Nuorisotutkimusseura yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. 

Koulujen demokratiakasvatusta kehitetään yhteistyönä

– Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehdään valtavasti erinomaista työtä demokratian, ihmisoikeuksien ja osallisuuden vahvistamiseksi. Nämä hyvät käytännöt tulisi saada näkyväksi ja niitä pitäisi saada levitettyä valtakunnallisesti, sanoo ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

– Aina on myös kehittämisen varaa ja siksi olemme käynnistäneet myös uusia toimenpiteitä ja selvityksiä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja oikeusministeriö tukevat yhdessä koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta, oppilaiden osallistumista sekä opetushenkilöstön valmiuksien lisäämistä. Kehittämistyötä tehdään muun muassa Oikeus oppia -ohjelman kautta. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus sekä lasten ja nuorten osallisuus ovat myös kansallisen demokratiaohjelman ja kansallisen lapsistrategian painopisteitä.

– Nykyisessä maailmantilanteessa teema on entistäkin ajankohtaisempi. Demokratian toimivuuden kannalta merkittävää on se, kokevatko ihmiset osallisuutta tähän yhteiskuntaan ja ovatko he kiinnostuneita osallistumaan ja vaikuttamaan yhteisten asioidemme hoitamiseen, toteaa yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson oikeusministeriöstä. 

–Tavoitteena on, että demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksella pystytään tukemaan osallistumisoikeuksien yhdenvertaista toteutumista niin, että jokaisella on halutessaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa häntä itseään kiinnostaviin asioihin.

- Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja demokratian puolustaminen on juuri nyt tärkeämpää kuin koskaan. Lasten ja nuorten demokraattista osallisuutta ja vaikuttamista sekä turvallisuuden kokemusta edistävien toimintatapojen vahvistaminen kouluissa ja koko yhteiskunnassa on entistä ajankohtaisempaa, sanoo opetusneuvos Kristina Kaihari Opetushallituksesta.

-Toivomme, että mahdollisimman moni koulu inspiroituu hyödyntämään OPH:n sivuilla olevia hyviä käytänteitä osana opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja hakee mukaan pilottihankkeeseen kehittämään demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta ensi lukuvuonna.

Lisätietoja

Sivun alkuun