Hyppää sisältöön
Media

EU-ministerit hakevat sopua alustatyöstä ja keskustelevat lääke-ekosysteemistä

oikeusministeriösosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2023 14.34
Tiedote
Kuva: Euroopan unioni

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK) kokoontuu Luxemburgissa 12.–13.6.2023. Kokouksen aiheina ovat muun muassa alustatyö, työsuojelu, työmarkkinavuoropuhelu, sukupuolten tasa-arvo, lääke-ekosysteemin vahvistaminen, mikrobilääkeresistenssin torjunta, mielenterveys työpaikalla ja yksinäisyys.

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaneuvoston kokouksessa 12.6. Suomea edustaa toimitusministeristöstä työministeri Tuula Haatainen. Terveysneuvoston kokouksessa 13.6. Suomea edustaa toimitusministeristöstä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Tavoitteena EU:n yhteiset säännöt alustatyölle

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2021 ehdotuksen direktiivistä, jolla parannettaisiin alustatyötä tekevien asemaa ja työoloja. Alustatyöllä tarkoitetaan työtä, jota yritykset välittävät työntekijöille tai itsenäisille ammatinharjoittajille digitaalisten alustojen kautta. 

Tavoitteena on, että neuvosto hyväksyy kokouksessaan yleisnäkemyksen eli poliittisen yhteisymmärryksen direktiiviehdotuksesta. Varmuutta sovun saavuttamisesta ei kuitenkaan ole. Suomi voi hyväksyä puheenjohtajavaltion kompromissiehdotuksen.

”Suomi pitää tärkeänä, että alustatyöntekijöiden aseman selkeyttämiseen löydetään EU-tason ratkaisuja. Toivomme, että yleisnäkemys syntyy tässä kokouksessa. On aika päästä asiassa eteenpäin”, työministeri Haatainen sanoo.

Yleisnäkemyksen saavuttamisen jälkeen neuvosto, parlamentti ja komissio neuvottelevat yhdessä direktiivistä. Suomen kansallisen lainsäädännön päivitystarpeita arvioidaan sitten, kun direktiivi on hyväksytty.

Suomi pitänyt mielenterveysaiheita esillä EU:ssa 

Neuvostossa on tarkoitus saada yleisnäkemys yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoelimiä koskevista direktiiveistä. Direktiiviehdotuksilla pyritään vahvistamaan EU-maissa toimivien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoelinten asemaa ja riippumattomuutta. Tavoitteena on suojata paremmin syrjinnän uhreja sekä edistää syrjinnän ennaltaehkäisemistä.

Yleisnäkemys on tarkoitus saada myös direktiiveistä, joilla asetetaan hyväksyttävät raja-arvot lyijyn ilma- ja veripitoisuudelle ja di-isosyanaatille. Suomi tukee ehdotusten hyväksymistä.

Neuvostossa hyväksytään suositus työmarkkinavuoropuhelun edistämisestä kansallisella tasolla. Lisäksi neuvosto keskustelee eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja hyväksyy vuoden 2023 maakohtaiset suositukset.

Neuvostossa hyväksytään päätelmät sukupuolten tasa-arvonäkökulman valtavirtaistamisesta päätöksenteossa. Erityisesti päätelmissä nostetaan esiin sukupuolinäkökulman sisällyttäminen budjetointiin ja päätöksentekoon myös kriisiaikoina. 

Lounaalla ministerit keskustelevat mielenterveydestä työpaikoilla ja siihen liittyvistä haasteista. 

”Suomi on erittäin tyytyväinen komission tuoreeseen, EU:n mielenterveysstrategiaa koskevaan tiedonantoon. Olemme jo pitkään pyrkineet edistämään mielenterveysaiheiden käsittelyä EU:ssa. Nopeasti muuttuva työelämä, epävarmat työnmuodot ja uudet osaamisvaatimukset ovat lisänneet työntekijöiden mielenterveyshaasteita”, ministeri Haatainen sanoo.

Keskustelussa eurooppalaisen lääke-ekosysteemin vahvistaminen

Terveysministerit keskustelevat eurooppalaisen lääke-ekosysteemin vahvistamisesta. Asia on esillä myös komission huhtikuussa antamassa ehdotuksessa lääkelainsäädännön uudistuksesta. Tavoitteena on parantaa lääkkeiden saatavuutta sekä eurooppalaista kilpailukykyä. Samalla vahvistetaan unionin ja jäsenmaiden kriisinsietokykyä.

Terveysministerien on tarkoitus hyväksyä neuvoston suositus mikrobilääkeresistenssin torjumisesta ihmis-, eläin- ja ympäristön terveyden yhteyden huomioivan lähestymistavan mukaisesti. Ministerien on tarkoitus hyväksyä myös yleisnäkemys asetuksesta Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista ja palkkioista.

Lisäksi ministerit saavat tilanneselvitykset eurooppalaisen terveystietoasetuksen ja ihmisille tarkoitettujen ihmisperäisten aineiden laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskevan asetuksen neuvotteluista.

Lounasaiheena terveysministerit keskustelevat yksinäisyydestä.

”On hyvä, että yksinäisyyden torjumiseen kiinnitetään huomiota myös EU-tasolla. Suomi pyrkii vaikuttamaan erityisesti nuorten sekä ikääntyneiden kokemaan yksinäisyyteen”, kertoo ministeri Krista Kiuru. 

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Piritta Jokelainen, p. 0295 047 353 (kysymykset työministerille)
perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Petteri Nurmi, p. 0295 163 603 (kysymykset perhe- ja peruspalveluministerille)
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. 0295 064 131
erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, TEM, p. 0295 064 207 (alustatyö)
kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi, STM, p. 0295 163 117
erityisasiantuntija Kaisa Lähdepuro, STM, p. 0295 163 419
neuvotteleva virkamies Satu Leino, STM, p. 0295 163 498 
sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected] 

Sivun alkuun