Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa laajennusta rahanpesurikosten rangaistavuuteen - Niin sanottu itsepesu kriminalisoitaisiin törkeissä tapauksissa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2011 21.00
Tiedote -

Rahanpesurikosten rangaistavuutta tulisi eräissä tilanteissa laajentaa kriminalisoimalla niin sanottu itsepesu vakavimmissa tapauksissa, ehdottaa oikeusministeriön työryhmä. Tarkoituksena on korjata lain nykyisiä epäkohtia ja ottaa huomioon rahanpesun liittyminen kansainväliseen järjestäytyneeseen huumausaine- ja talousrikollisuuteen.

Itsepesulla tarkoitetaan menettelyä, jossa rahanpesua edeltävän rikoksen tekijä pesee omalla rikoksellaan saamaansa omaisuutta. Käytännössä kysymys on yksinkertaisimmillaan siitä, että kun pankkiryöstäjä käyttää rahanpesun tunnusmerkistön täyttävällä tavalla anastamansa rahat, pitäisikö hänet tuomita törkeän ryöstön (esirikos) lisäksi myös rahanpesusta (jälkiteko).

Itsepesu voi kuitenkin toteutua periaatteessa minkä tahansa taloudellisesta hyötyä tuottaneen rikoksen jälkeen ja siihen liittyvät järjestelyt ovat usein osa suunnitelmallista ja organisoitua järjestäytynyttä rikollisuutta. Suomessa, toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa, itsepesu ei nykyisin ole erikseen rangaistavaa, vaan sen katsotaan sisältyvän esirikoksesta tuomittuun rangaistukseen.

Eräänä ongelmana nykytilanteessa on se, että vähäinenkin osallisuus esirikokseen johtaa vastuuvapauteen myös törkeästä rahanpesusta, josta säädetty ankarin rangaistus on kuusi vuotta vankeutta.

Epäkohdan poistamiseksi työryhmä laajentaisi rahanpesun kriminalisointia tilanteissa, joissa on kyse törkeästä rahanpesusta. Henkilö voitaisiin jatkossa tuomita esirikoksen lisäksi törkeästä rahanpesusta, jos rahanpesurikos on suunnitelmallisen rikoskokonaisuuden olennainen ja moitittavin osa. Uutta säännöstä sovellettaisiin lähinnä silloin, kun rahanpesun osuus rikoskokonaisuudessa on merkittävä ja siitä tuomittaisiin ankarampi rangaistus kuin esirikoksesta.

Esimerkiksi huumausainerikoksessa vähäisenä avunantajana, kuten huumekuriirina toiminut ei voisi jatkossa saada vastuuvapautta suorittamastaan törkeästä rahanpesusta myöntämällä vähäisen avunannon esirikokseen.

Työryhmän mukaan rangaistusten voidaan olettaa uudistuksen myötä kovenevan, mutta ne eivät kuitenkaan kauttaaltaan ankaroituisi. Kyse on pääsääntöön tehtävästä poikkeuksesta, jolla luotaisiin käytännössä mahdollisuudet puuttua etenkin järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä tehokkaammin.

Taloudellisen yhteistyöjärjestön OECD:n rahanpesun vastainen työryhmä (FATF) on arvostellut sitä, että itsepesu ei ole Suomessa rangaistavaa. Asiaa aiemmin selvittänyt oikeusministeriön työryhmä totesi maaliskuussa 2010 valmistuneessa mietinnössään, että itsepesua ei ole syytä säätää rangaistavaksi asiaan liittyvien monien kiistakysymysten takia. Aikaisempi työryhmä kuitenkin tunnisti edellä todetut pulmat nykylainsäädännössä ja nyt muistionsa julkistaneen työryhmän työ oli saman asian jatkovalmistelua.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa, oikeusministeriö, puh. 09 1606 7700
valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen, Valtakunnansyyttäjänvirasto, puh. 010 362 0801

Ns. itsepesun kriminalisointia pohtineen työryhmän muistio (pdf) löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.om.fi

Sivun alkuun