Hyppää sisältöön
Media

Arviomuistio automaattisesta päätöksenteosta lausuntokierrokselle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.7.2020 10.04
Tiedote

Oikeusministeriössä on kartoitettu julkisen hallinnon automaattisiin päätöksentekomenettelyihin liittyviä sääntelytarpeita. 

Tänään lausuntokierrokselle lähetetyssä arviomuistiossa tarkastellaan, kuinka hyvän hallinnon periaatteet sekä oikeusturvan ja virkamiesten virkavastuun asianmukainen toteutuminen voitaisiin varmistaa hallinnon automaattisessa päätöksenteossa.

Näiden periaatteiden toteutumiseksi tarvittaisiin arviomuistion mukaan uutta sääntelyä seuraavasti: 

1.    Automaattinen päätöksenteko olisi rajattava sellaisiin tilanteisiin, joihin se sopii. Automaattisessa päätöksenteossa ratkaisun olisi oltava johdettavissa koneellisesti lainsäädännöstä ja tiedossa olevista yksiselitteisistä faktoista tilanteessa, jossa päätöksentekoon ei liity harkintavaltaa. Sääntelyä sovellettaisiin hallintolain soveltamisalalla (ei esimerkiksi rikosten tutkinnassa tai lainkäytössä).
2.    Virkavastuun toteutumisen varmistamiseksi olisi olennaisen tärkeätä, että päätöksentekojärjestelmä ja päätöksentekosäännöt hyväksyttäisiin ja että tietojärjestelmää valvottaisiin. 
3.    Viranomaisilla tulisi olla velvollisuus varmistua, että automaattisen päätöksentekojärjestelmän käyttö ei vaaranna hyvän hallinnon, oikeusturvan tai perusoikeuksien toteutumista.
4.    Läpinäkyvyyden turvaamiseksi viranomaisella tulisi olla velvollisuus esittää käytettäviä päätöksentekosääntöjä koskeva kuvaus. 

- Viranomaisen toiminnan on perustuttava lakiin. Automaattinen päätöksenteko viranomaistyössä nostaa esille aivan uudenlaisia, periaatteellisesti tärkeitä oikeudellisia kysymyksiä. On tärkeää saattaa asiaan soveltuva lainsäädäntö ajantasaiseksi, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Seuraavassa vaiheessa oikeusministeriön on tarkoitus asettaa työryhmä valmistelemaan hallituksen esitystä automaattista päätöksentekoa koskevaksi yleislainsäädännöksi. Syksyllä 2020 on tarkoitus järjestää kuulemistilaisuus tällaisen lainsäädännön kehittämisestä.
 
Arviomuistion laatimista varten toimitetun kyselyn perusteella automatisoitua päätöksentekoa tehdään tällä hetkellä muun muassa Kelassa, Verohallinnossa, Eläketurvakeskuksessa, Valtiokonttorissa ja Maanmittauslaitoksessa. Muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö tunnistivat tilanteita, joissa automatiikkaa voitaisiin vastaisuudessa ottaa käyttöön.

Lisätiedot: yksikönpäällikkö Timo Makkonen, puh. 0295 150 230, [email protected]

Tutustu arviomuistioon 
Hankeikkuna: Automaattista päätöksentekoa koskevan hallinnon yleislainsäädännön valmistelu
 

Sivun alkuun