Hyppää sisältöön
Media

Ensimmäinen oikeudenkäyntiavustajalautakunta asetettu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2012 10.20
Tiedote -

Valtioneuvosto on asettanut oikeudenkäyntiavustajalautakunnan toimikaudeksi 1.1.2013 - 31.12.2014.

Toimikunnan jäsenet ovat hovioikeudenneuvos Marianne Wagner-Prenner Rovaniemen hovioikeudesta (varajäsen hovioikeudenlaamanni Robert Liljenfeldt Vaasan hovioikeudesta), käräjätuomari Marja Virtanen Pirkanmaan käräjäoikeudesta (varajäsen käräjätuomari Pekka Päivänsalo Helsingin käräjäoikeudesta), ylituomari Liisa Talvitie Vaasan hallinto-oikeudesta (varajäsen hallinto-oikeustuomari Hannele Sarell Turun hallinto-oikeudesta) ja professori Pekka Viljanen Turun yliopistosta (varajäsen professori Johanna Niemi Helsingin yliopistosta).

Oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana yleisissä tuomioistuimissa voi jatkossa toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Viimeksi mainituille luvat myöntää nyt perustettava oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista tulee voimaan vuoden 2013 alusta. Vuoden siirtymäaikana lakien voimaantulosta lukien oikeudenkäyntiasiamiehet ja -avustajat säilyttäisivät aiemman kelpoisuutensa.

Luvan saamiseksi oikeudenkäyntiasiamiehiltä ja -avustajilta edellytetään oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi asianajajatutkinnon suorittamista tai vähintään vuoden käytännön työkokemusta. Tuomioistuinharjoittelun suorittaminen tai syyttäjän tehtävässä toimiminen olisivat aina tällaisia työtehtäviä.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävässään, samoin kuin tuomioistuimen määräykseen tai avustajanmääräykseen perustuvassa tehtävässä, velvollinen noudattamaan asiallisesti samansisältöisiä ammattieettisiä sääntöjä kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat. Avustajapakko otetaan käyttöön ylimääräisessä muutoksenhaussa korkeimmassa oikeudessa.

Lupaa ei tarvita, jos asiamies tai avustaja on työ- tai virkasuhteessa asianosaiseen. Lupaa ei tarvitse myöskään työmarkkinajärjestön palveluksessa oleva lakimies hoitaessaan palvelussuhteeseen liittyviä asioita. Myös riidattomia velkomisasioita voivat edelleen hoitaa muut kuin lakimiehet. Sen sijaan lähisukulaiset eivät enää saa ilman lupaa toimia asiamiehinä tai avustajina oikeudessa.

Lisätiedot:
hallitussihteeri Mika Risla, puh. 02951 50190, sähköposti [email protected]

Sivun alkuun