Hyppää sisältöön
Media

EU-maat tehostavat sopimista rikosasian oikeuspaikasta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2012 8.45
Tiedote -

EU-jäsenvaltioiden välillä tehostetaan toimia, joiden avulla ehkäistään päällekkäisiä rikosprosesseja. Jäsenvaltioilla on velvollisuus neuvotella keskenään rikosasiaan parhaiten soveltuvasta oikeuspaikasta, jos on syytä olettaa, että kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa on vireillä samaa henkilöä ja asiaa koskeva rikosasia. Tällaisia tilanteita saattaa esiintyä esimerkiksi laajoissa rajat ylittävissä talous- tai huumausainerikosasioissa.

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut asiaa koskevan lain tulemaan voimaan 19. kesäkuuta.

Uudella lailla pannaan täytäntöön toimivaltaristiriitojen ehkäisemistä ja ratkaisemista koskeva EU:n puitepäätös. Sen mukaisesti laissa säädetään tietojenvaihdosta ja siitä, miten jäsenvaltioiden tulee menetellä sopiakseen parhaiten soveltuvasta oikeuspaikasta.

Lisäksi laissa säädetään esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä sekä asianosaisten oikeuksista, kuten oikeudesta tulla kuulluksi ja muutoksenhakuoikeudesta, siirtämisestä päätettäessä. Suomessa siirtämisestä päättävät tilanteesta riippuen syyttäjä tai tutkinnanjohtaja.

Kansainvälisen rikosoikeuden perusperiaatteen mukaan rikoksesta epäiltyä ei saa syyttää useammin kuin kerran samasta rikoksesta. Uudistuksella pyritään edesauttamaan tämän periaatteen toteutumista.

Esitutkinnan ja syytetoimien siirtäminen on nykyisinkin käytännössä mahdollista. Määrien ei uskota merkittävästi lisääntyvän uusien säännösten voimaantulon myötä.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Sanna Mikkola, puh. 02951 50178
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun