Hyppää sisältöön
Media

Hyvät väestösuhteet eri ryhmien välillä rakentuvat inhimillisen kohtaamisen kautta

Julkaisuajankohta 19.1.2017 15.50
Uutinen

Oikeusministeriön johtamassa Trust-hankkeessa etsitään keinoja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi vastaanottokeskuspaikkakunnilla. Pilottivaiheessa hankkeessa toteutettiin koulutuksia, joissa koulutettiin vastaanottokeskusten työntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä turvapaikanhakijoita yhteensä seitsemällä paikkakunnalla. Selkeästi tärkeimmäksi keinoksi hyvien väestösuhteiden edistämiseen osoittautui inhimillinen kohtaaminen.

Hyvät väestösuhteet eri ryhmien välillä rakentuvat inhimillisen kohtaamisen kautta

Kooste vastaanottokeskuksista hyvien väestösuhteiden edistäjinä -Trust-hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksia ja havaintoja -julkaisu julkaistiin tänään.

Inhimillisen kohtaamisen keinoja ovat esimerkiksi turvapaikanhakijoiden osallistuminen vapaaehtoistyöhön, vierailut vastaanottokeskusten ulkopuolella ja urheilu yhdessä paikallisten kanssa. Vastaanottokeskusten arjesta tiedottaminen ja yhteistyö paikallismedian kanssa edistää kohtaamista.

Inhimillinen kohtaaminen on monissa vastaanottokeskuksissa strukturoitu osaksi arjen työtä. Inhimillisen kohtaamisen kautta pystytään vastaanottokeskuksissa rakentamaan luottamusta ja turvallisuutta, mutta myös ylläpitämään aktiivisuutta. Keskusten sisällä tapahtuviin konfliktitilanteisiin reagoidaan yleensä niistä keskustelemalla, mutta tilanteen vakavuudesta riippuen on viranomaisten nopea reagoiminen epäkohtiin myös tärkeää. Työkalu, jolla konflikteja voidaan ratkaista jo syntyneitä konflikteja, on yhteisösovittelu.

Vastaanottokeskuksilla on tärkeä rooli paikallisen yhteisön väestösuhteiden rakentamisessa. Työntekijät ja vapaaehtoiset ovat usein paikallisia asukkaita, jotka ovat toimijoita myös paikallisyhteisössä ja tuntevat paikkakunnan ja voivat tukea turvapaikanhakijoiden varhaista kotoutumista paikallisesti. Vastaanottokeskukset ovat saaneet hyviä kokemuksia aktiivisesta jalkautumisesta lähiympäristöön.

Turst-hankkeessa toteutettiin pilottivaiheessa yhteensä 47 koulutusta. Henkilökunnalle, vapaaehtoisille ja edustajille suunnatut koulutukset sisälsivät tietoa yhdenvertaisuudesta, syrjimättömyysperiaatteista sekä hyvien väestösuhteiden viitekehyksestä niiden edistämisessä. Turvapaikanhakijoiden koulutukset sisälsivät tietoa suomalaisesta lainsäädännöstä koskien muun muassa syrjimättömyyttä, tasa-arvoa ja koskemattomuutta sekä osallistumisoikeuksia ja sananvapautta. Turvapaikanhakijoille suunnatut koulutukset toteutettiin heidän omalla kielellään. Osallistavissa koulutuksissa kerättiin myös tietoa väestösuhteista.

Trust-hanke perustuu hyvien väestösuhteiden -viitekehykseen. Viitekehys painottuu neljän keskeisen osa-alueen välisien yhteyksien analysointiin ja työstämiseen. Osa-alueet ovat asenteet, turvallisuuden kokemus, keskinäinen vuorovaikutus sekä osallisuus ja vaikuttaminen.

Trust-hanke jatkuu käynnissä olevan väestösuhde kartoituksen, järjestökoulutusten ja paikallishankkeiden muodossa. Väestösuhdekartoituksissa kartoitetaan väestöryhmien välisiä suhteita eri menetelmiä hyödyntäen (mm. kyselytutkimus, haastattelut ja media-analyysit). Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun.

Lisätietoja:

hankekoordinaattori Mia Luhtasaari, puh. 02951 50130,
ylitarkastaja Katriina Nousiainen, puh. 02951 50275

Liitetiedostot

Trust-hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksia ja havaintoja -julkaisu

Sivun alkuun