Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ihmiskauppa ja törkeä paritus rikoslakiin

Oikeusministeriö
7.7.2004 10.30
Tiedote -

Rikoslakiin otetaan erityiset ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa koskevat säännökset. Samalla säädetään uudet törkeät tekomuodot paritukseen, lapsipornografian levittämiseen ja laittoman maahantulon järjestämiseen. Lisäksi seksuaalipalvelujen markkinoinnista tulee rangaistavaa.

Muutokset on tarkoitus vahvistaa 9. heinäkuuta presidentin esittelyssä tulemaan voimaan 1. elokuuta 2004.

Laittoman maahantulon järjestämiseen törkeä tekomuoto

Lakiin lisätään säännös törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. Siitä tuomitaan esimerkiksi silloin, jos rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta.

Laittoman maahantulon järjestämistä koskevia säännöksiä muutetaan niin, että ne koskevat myös laittoman maahantulon järjestämistä pelkkää kauttakulkua varten.

Myös lapsipornon levittämiseen törkeä tekomuoto

Lapsipornografiaa koskevissa säännöksissä otetaan käyttöön 18 vuoden ikäraja. Rangaistavaa on siten levittää sellaisia sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia kuvia, joissa esiintyy alle 18-vuotias lapsi. Lapsena pidetään myös henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää, mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan alle 18-vuotias. Nykyisin laissa ei ole määritelty, minkä ikäistä henkilöä lapsella tarkoitetaan lapsipornografian yhteydessä.

Lakiin lisätään uusi säännös törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä. Siitä tuomitaan muun muassa silloin, jos lapsi on erityisen nuori. Rangaistuksena on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta.

Enimmäisrangaistus lapsipornografian hallussapidosta korotetaan yhdeksi vuodeksi vankeutta, kun se nykyisin on kuusi kuukautta.

Seksipalvelujen markkinoiminen rangaistavaksi

Prostituution ja vastaavien seksuaalipalvelujen markkinoiminen esimerkiksi yhteystietoja välittämällä tulee rangaistavaksi parituksena. Seksipalvelujen myymistä olennaisesti edistävien ilmoitusten julkaiseminen esimerkiksi lehdissä tai Internetissä on siten rangaistavaa. Teosta joutuu vastuuseen se, joka toimittaa julkaisun tai viestin yleisön saataville, eli lähinnä lehden tai Internet-julkaisun vastaava toimittaja.

Parituksena voidaan pitää myös prostituoidun majoittamista, jos sillä olennaisesti edistetään prostituutiota ja jos se on vakiintunut osa majoittajan liiketoimintaa. Uudistuksen avulla voidaan nykyistä tehokkaammin puuttua hotelleissa ja muissa majoituspaikoissa tapahtuvaan paritukseen.

Seksuaalipalvelujen ostamista alle 18-vuotiaalta koskevaa enimmäisrangaistusta kovennetaan. Enimmäisrangaistus on vuosi vankeutta nykyisen kuuden kuukauden sijasta.

Lakiin otetaan uusi rangaistussäännös törkeästä parituksesta. Siitä tuomitaan esimerkiksi silloin, jos parituksen kohteena on alle 18-vuotias lapsi. Törkeästä parituksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta.

Ihmiskaupasta erilliset säännökset

Myös ihmiskaupasta otetaan säännökset rikoslakiin. Ihmiskaupasta tuomitaan se, joka esimerkiksi erehdyttämällä tai käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa luovuttaa tai kuljettaa hänet seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi tai pakkotyöhön taikka hänen elintensä poistamiseksi taloudellisessa hyötymistarkoituksessa. Ihmiskaupasta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta.

Törkeästä ihmiskaupasta tuomitaan, jos ihmiskaupassa käytetään esimerkiksi väkivaltaa tai uhkausta. Rangaistuksena on vankeutta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta.

Telekuuntelu mahdolliseksi törkeissä teoissa

Vakavimpien ihmiskauppa- ja paritusrikosten selvittelyn helpottamiseksi mahdollistetaan telekuuntelu ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan ja törkeän parituksen tutkinnassa. Telekuuntelua voidaan käyttää myös epäiltäessä jotakuta törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä.

Telekuuntelulla tarkoitetaan teleliittymään tulevan tai siitä lähtevän viestin kuuntelua tai tallentamista salaa viestin sisällön selvittämiseksi. Telekuuntelu edellyttää tuomioistuimen lupaa.

Seksuaalipalvelujen ostamista ei kriminalisoida tässä vaiheessa. Tarkoituksena on antaa asiaa koskeva hallituksen esitys vuonna 2005.

> Hallituksen esitys 34/2004 ja muut käsittelyyn liittyvät asiakirjat

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö, p. (09) 1606 7725 tai sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun