Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Omfattningen av säkerhetsutredningar som görs inom luftfartsbranschen ska utvidgas

Justitieministeriet
6.2.2020 13.28
Pressmeddelande

Det föreslås att omfattningen av säkerhetsutredningar som görs om arbetstagarna inom luftfartsbranschen ska utvidgas. Målet är att förbättra luftfartssäkerheten bland annat genom att förhindra att organiserade kriminella grupper får tillträde till uppgifter som är betydelsefulla med tanke på säkerheten.

Enligt regeringens proposition ska det vara möjligt att i fråga om personer som arbetar på flygplatser göra en normal säkerhetsutredning där man använder underrättelseuppgifter. I dagens läge omfattas dessa personer av en begränsad säkerhetsutredning. Enligt förslaget ska man i dessa fall kunna använda underrättelseuppgifter även vid kontroll av oförvitlighet.

Nytt är också att den begränsade säkerhetsutredningen ska utvidgas till att gälla personer som arbetar vid företag som levererar varor och förnödenheter till flygplatser. För närvarande gör man inga säkerhetsutredningar i fråga om dessa personer.

Genom ändringarna som föreslås i säkerhetsutredningslagen och luftfartslagen genomförs förpliktelserna enligt Europeiska kommissionens genomförandeförordning om luftfartsskydd.

Med underrättelseuppgifter avses skyddspolisens underrättelseinformation och polisens uppgifter om organiserad brottslighet.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information: Niklas Vainio, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 041, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)  

Sivun alkuun