Hyppää sisältöön
Media

Arviointikriteerilautakunta antoi suosituksen siitä, milloin yritys on oikeutettu pääsemään turvallisuusselvitysmenettelyyn

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2023 9.00
Uutinen

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva arviointikriteerilautakunta on antanut uuden tulkintasuosituksen turvallisuusselvityslain soveltamisesta. Se esittää suosituksessaan arviointikriteerit, joita suojelupoliisi voi hyödyntää harkitessaan sitä, onko yrityksellä oikeus päästä turvallisuusselvitysmenettelyn piiriin erittäin merkittävän yksityisen taloudellisen edun perusteella.

Turvallisuusselvityksen tarkoitus on muun muassa ennaltaehkäistä toimintaa, joka voi vahingoittaa valtion turvallisuutta, maanpuolustusta, Suomen kansainvälisiä suhteita, yleistä turvallisuutta tai erittäin merkittävää yksityistä taloudellista etua. Selvityksiä laaditaan vain laissa määriteltyihin tehtäviin. Suojelupoliisi tekee turvallisuusselvityksiä vain organisaatioille, joiden toiminta voi vaikuttaa Suomen kansalliseen turvallisuuteen tai erittäin merkittävään yksityiseen taloudelliseen etuun.

Suojelupoliisi voi hyödyntää lautakunnan antamia arviointikriteereitä, kun se arvioi yrityksen hakemusta päästä turvallisuusselvitysmenettelyn piiriin erittäin tärkeän yksityisen taloudellisen edun suojaamiseksi. 

Edellytyksenä erittäin tärkeän yksityisen taloudellisen edun suojaaminen

Suojelupoliisin hyväksymispäätöksen edellytyksenä on, että selvitys on tarpeen erittäin tärkeän yksityisen taloudellisen edun suojaamiseksi. Ennen yrityksen hyväksymistä turvallisuusselvitysmenettelyn piiriin, suojelupoliisin on pyydettävä lausunto arviointikriteerilautakunnalta. Menettely koskee esimerkiksi tehtäviä, jossa työntekijällä on käyttöoikeudet tietojärjestelmään tai tehtävässä, jossa työntekijä saa tietoja liikesalaisuudesta, teknologisesta kehittämistyöstä tai sen hyödyntämisestä.

Arviointikriteerilautakunta on perustettu vuonna 2015 voimaantulleen turvallisuusselvityslain soveltamisen tueksi ja yhdenmukaisten menettelyjen varmistamiseksi. Lautakunnan päätehtävänä on antaa yleisiä tulkintasuosituksia turvallisuusselvityksiä laativille viranomaisille. Tulkintasuositukset eivät ole toimivaltaista viranomaista sitovia. Lautakunta antaa myös lausuntoja yrityksen eräiden tehtävien hyväksymisestä henkilöturvallisuusselvitysmenettelyn piiriin. 

Lisätietoja:
Arviointikriteerilautakunnan puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Jenni Herrala, puolustusministeriö, p. 0295 140 601, [email protected]
Arviointikriteerilautakunnan sihteeri, neuvotteleva virkamies Petteri Jartti, oikeusministeriö, p. 0295 150 076, [email protected] 
Arviointikriteerilautakunnan sihteeri, johtava asiantuntija Kimmo Janhunen, oikeusministeriö, p. 0295 150 020, [email protected]

Arviointikriteerilautakunnan tulkintasuositus: Turvallisuusselvitysmenettelyn piiriin hakeutuminen erittäin merkittävän yksityisen taloudellisen edun perusteella

Arviointikriteerilautakunnan verkkosivut

Sivun alkuun