Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Henriksson: Perusoikeuksien seurantaa vahvistettava EU:ssa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2013 7.02
Tiedote -

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto keskusteli tänään Luxemburgissa perusoikeuksista Euroopan unionissa. - Perusoikeudet eivät ole itsestään selviä edes EU:ssa. On tärkeää vahvistaa seurantamekanismeja, joilla varmistetaan perusoikeuksien toteutuminen jäsenvaltioissa, korosti oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Ministerit käsittelivät myös valmisteilla olevan yleisen tietosuoja-asetuksen keskeisiä kysymyksiä. Ministeri Henriksson painotti hankkeen suurta merkitystä kansalaisille ja yrityksille.

- Olemme tekemässä merkittävää tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistusta, joka koskettaa meitä kaikkia EU:ssa. Yksilön oikeuksia omiin henkilötietoihinsa on vahvistettava. Samalla on helpotettava sisämarkkinoilla toimivien yritysten toimintaa yhdenmukaistamalla niihin kohdistuvia velvoitteita. Uudistustyötä tulee jatkaa huolella ja tasapainoisesti, Henriksson sanoi.

Suomi on pitänyt myös erityisen tärkeänä, että tietosuoja-asetuksen ja asiakirjajulkisuutta koskevan lainsäädännön suhdetta selvennetään asetustekstissä. Alkuperäiseen asetusehdotukseen asiaa ei ollut sisällytetty riittävällä tasolla.

- Kysymys asiakirjajulkisuudesta on ollut meille yksi kaikkein keskeisimmistä. Puheenjohtaja on nyt esittänyt onnistunutta ratkaisua asiakirjajulkisuuden huomioon ottamiseksi. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen,että tässä kysymyksessä on edetty Suomen toivomalla tavalla, kiitti ministeri Henriksson.

EU:n tietosuojalainsäädännön uudistuksessa tavoitteena on mm. yhtenäistää EU:n hajanaista henkilötietolainsäädäntöä ja vahvistaa yksilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi pyritään vähentämään rekisterinpitäjien hallinnollista taakkaa. Tietosuoja-asetuksella kumottaisiin nykyinen EU:n henkilötietodirektiivi ja se tulisi suoraan sovellettavaksi Suomen nykyisen henkilötietolain tilalle.

Tietosuojalainsäädännön uudistuksen käsittely jatkuu oikeus- ja sisäasiainneuvostossa Liettuan heinäkuussa alkavalla puheenjohtajakaudella. Myös Euroopan parlamentti jatkaa uudistuksen käsittelyä.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Robin Harms, puh. 02951 50176
neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, 02951 50170
EU-erityisasiantuntija Anu Talus, puh. 02951 50586

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun