Hyppää sisältöön
Media

Kansa haluaa enemmän suoria vaikutusmahdollisuuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2010 17.00
Tiedote -

Kolme neljästä (72%) haluaa kansalaisille nykyistä laajemmat oikeudet suoraan aloitteentekoon politiikassa. Tämä ilmenee MTV3:n ja oikeusministeriön teetättämästä demokratian toimivuutta koskevasta kyselystä. Tämän ns. demokratian ilmapuntarin mukaan vielä kaksi kolmesta suomalaisesta haluaa myös, että tärkeätyhteiskunnalliset kysymykset pitäisi entistä useammin päättää kansanäänestyksellä.

Nuorille, 16-24 -vuotiaille, IRC-galleriassa tehdyssä vastaavassa kyselyssä peräti 80 prosenttia haluaa lisätä vaikutusmahdollisuuksia. Kansanedustajista selvä enemmistö (58%) sen sijaan vastustaa kansanäänestysten lisäämistä.

Vaikka valtaosa suomalaisista peräänkuuluttaa suoraa demokratiaa, enemmistö kansalaisista (57%) ja kansanedustajista uskoo toisaalta kansanäänestysten lisäämisen tuottavan helposti huonoja ja lyhytjänteisiä päätöksiä. Enemmistö ei myöskään usko (47%)että politiikkaan voi vaikuttaa suorilla kannanotoilla esimerkiksi internetissä. Kansanedustajista ja verkossa kyselyyn vastanneista nuorista internetin vaikutusmahdollisuuksiin uskoo vain joka kolmas.

Demokratia toimii Suomessa paremmin kuin kotikunnassa, EU:ssa huonoiten


Kolme neljästä kansalaisesta uskoo demokratian toimivan Suomessa kaiken kaikkiaan hyvin, kansanedustajista peräti 82 prosenttia. Nuorten kriittisyys näkyy myös tässä - IRC-galleriassa vastanneista nuorista vain 46 prosenttia uskoo demokratian toimivuuteen. Oman kotikunnan demokratiaan uskoo 68 % kansasta, kansanedustajat selvästi enemmän. Sen sijaan kaksi viidestä (41%) uskoo demokratian toimivan hyvin Euroopan unionissa. Myös kansanedustajista 47 prosenttia on pettynyt EU:n demokratian toimivuuteen.

Ylen ja MTV3:n uutisiin sekä tasavallan presidenttiin luotetaan


Kysyttäessä kansalaisten luottamusta yhteiskunnan keskeisiin instituutioihin kärkeen nousevat Yleisradion uutiset (91% luottaa hyvin tai melko paljon), MTV3:n uutiset (83%) ja presidentti Halonen (82%). Niin kansanedustajilla kuin nuorilla järjestys on Halonen, Yle ja MTV3.

Niin elinkeinoelämään (55%)kuin ammattiyhdistysliikkeeseen (50%) luottaa noin puolet kansasta. IRC-galleriassa vastanneista nuorista lähes 40 prosenttia sekä luottaa että ei luota sen paremmin työnantajiin kuin ay-liikkeeseenkään.

Sen sijaan luottamus poliitikkoihin ja poliittisiin puolueisiin on todella pientä. Kansasta runsas kolmannes (35%) luottaa, nuorista vain viidennes tai vähemmän. Valtaisan poikkeuksen muodostavat kansanedustajat, joista kahdeksan kymmenestä luottaa joko hyvin tai melko paljon poliitikkoihin (siis itseensä) tai poliittisiin puolueisiin.

Demokratian ilmapuntari koostuu kolmesta osasta. Kansalaisten mielipiteet kartoitti puhelinhaastatteluina 4-15.1 TNS Gallup. Haastateltavia oli 1 002, ja tulosten virhemarginaali kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Vastaavan kyselyn toteutti IRC-galleriassa Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi, ja siihen vastasi 2 254 16-24 vuotiasta nuorta 7-25.1 2010. Kansanedustajille sama kysely tehtiin sähköpostitse 7.1- 5.2 välisenä aikana, ja siihen vastasi 62 kansanedustajaa. Tutkimusmenetelmäerojen vuoksi osiot eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Kaikki kolme kyselyä toteutettiin oikeusministeriön ja MTV3:n toimeksiannosta.

Kyselyt liittyvät oikeusministeriön demokratiapoliittiseen valmisteluun, jossa on muodostettu yleiskuvaa suomalaisen demokratian tilasta. Valmistelun pohjalta hallitus teki 4. helmikuuta periaatepäätöksen demokratian edistämisestä Suomessa.


Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Sari Aalto -Matturi, oikeusministeriö, puh. 09 1606 7963
Uutispäällikkö Esa Nieminen, MTV3 Uutiset, puh. 040 546 6424
Tutkimusjohtaja Juhani Pehkonen, TNS-Gallup, puh. 040 557 2393

Kyselyaineistot löytyvät www.kansanvalta.fi -sivuilta

Sivun alkuun