Hyppää sisältöön
Media

Lähtökohtana lapsen etu - Suomen vankiloiden ensimmäinen perheosasto avattiin Hämeenlinnassa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2010 6.00
Tiedote -

Suomen vankiloiden ensimmäinen perheosasto avattiinmaanantaina Hämeenlinnassa sijaitsevassa Vanajan avovankilassa. Oikeusministeri Tuija Brax ja peruspalveluministeri Paula Risikko osallistuivat avajaisiin.

Oikeusministeri Tuija Brax painotti puheessaan perheosaston syrjäytymistä ehkäisevää merkitystä: "Lapsen hyvät kasvuedellytykset vankilassa yhdessä äitinsä kanssa ja äidille tarjottava tiivis yhteistyöverkosto ehkäisevät syrjäytymistä. Tavoitteena on, että verkosto olisi äidin tukena vapautumisen jälkeenkin. Perheosastolla äiti myös saa tilaisuuden hankkia niitä valmiuksia, joita hän jatkossa tarvitsee. Tällä kaikella pyritään siihen, että vankilaan tulevien lasten tulevaisuuden ennuste olisi aiempaa valoisampi."

"Uusi toimintamalli merkitsee uuden oppimista myös perheosastolla työskenteleville, joilla on oltava aikaa eri osapuolten näkemysten kuuntelemiseen, jotta saadaan syntymään sekä lapsen että äidin näkökulmasta paras ratkaisu. Rangaistusten täytäntöönpanon ja lastensuojelun asiantuntijoista koostuva ohjaus- ja seurantaryhmä seuraa työn käynnistymistä ja tekee tarvittavat ehdotukset, joilla varmistetaan toiminnan vakiinnuttaminen", jatkoi ministeri Brax.

Peruspalveluministeri Paula Risikko korosti puheessaan lapsen edun huomioon ottamista, varhaista tukea ja yhteistyötä vankeinhoidon ja sosiaalitoimen kanssa.

"Lapsen sijoitus ja perheosaston työskentely perustuu kunkin lapsen kohdalla yksilölliseen suunnitelmaan, jonka avulla saadaan parhaiten turvattua lapsen etu sekä sijoituksen aikana että vanhemman rangaistuksen päättyessä. Perheosastolla olo antaa mahdollisuuden arvioida yhdessä perheen kanssa lastensuojelun tuen tarvetta siviilissä vankeusajan jälkeen", sanoi ministeri Risikko.

"Sijoituspäätöstä tehtäessä on arvioitava eri vaihtoehtojen vaikutus lapsen hyvinvoinnille. Jokaisen vankilaan tulevan vanhemman tulee olla tietoisia perheosastosta ja sen tarjoamasta tuesta. Vankilan perheosastolle sijoittamisen sijaan lapsen edun mukaista saattaa olla asuminen toisen vanhemman luona kotona taiasuminen muun sukulaisen luona vanhemman vankeusrangaistuksen ajan", ministeri Risikko jatkoi.

Vanajan kymmenpaikkaiselle perheosastolle on sijoitettu äitejä alle kaksivuotiaiden lastensa kanssa, mutta hiukan vanhempikin lapsi voi jäädä vankilaan, jos äidin vankeusrangaistus on pian suoritettu. Perheosastolla on erityiset tilat sekä lastensuojeluun ja perhekuntoutukseen perehtynyttä henkilökuntaa. Lisäksi tutkintavankeudessa olevia äitejä lapsineen sijoitetaan perheosastolle Hämeenlinnan vankilaan.

Lainsäädäntöä muutettiin 1.3.2010 lukien siten, että lapsen sijoittamisessa vankilaan lähtökohtana on lapsen etu. Alle kahden vuoden ikäisen lapsen sijoittamisesta vankilaan päättää lastensuojeluviranomainen Rikosseuraamuslaitoksen edustajia kuultuaan.

Sijoittamisessa noudatetaan lastensuojelulakia vankeus- ja tutkintavankeuslain sijasta. Vankilaan mahdollisesti sijoitettavasta lapsesta tehdään nyt aivan samanlainen lastensuojelupäätös kuin muistakin lapsista, jotka joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle. Lapsen vankilaan sijoittaminen yhdessä vanhempansa kanssa on oma lastensuojelun päätös, jossa keskiössä on lapsi.

Aiemmin sijoituspäätöksen tekivät vankilaviranomaiset lastensuojeluviranomaisia kuultuaan. Uutta on myös, että sosiaaliviranomaiset jatkossa arvioivat lapsen sijoituspaikan soveltuvuutta vähintään kolmen kuukauden välein.

Aikaisemmin maamme vankiloissa oli kaksi äiti-lapsiosastoa - Hämeenlinnan suljetussa vankilassa kuusi paikkaa ja viisi paikkaa Vanajan avovankilan Vanajan osastolla. Vankilan perheosasto korvaa nyt nämä osastot ja perusajatuksena on, että kaikki vankeusvankivanhemmat lapsineen ovat perheosastolla Vanajan avovankilan Vanajan osastolla.

Tutkintavanki lapsineen sijoittuu jatkossa perheosaston Hämeenlinnan vankilassa sijaitseviin kolmeen paikkaan, jossa äidit tai isät lapsineen asuvat remontoiduissa selleissä, joissa kaikissa on wc ja suihku.

Perheosastolla toteutettavasta lastensuojelutyöstä vastaa ulkopuolinen lastensuojelutyön ammattilainen. Kilpailutuksen kautta palvelun tuottajaksi valikoitui Kanta-Hämeen perhetyön kehittämisyhdistys, joka on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys.

Palveluntuottajalla on seitsemän hengen työvoimaresurssi perheosaston toimintaan osoitettuna. Palveluntuottaja vastaa lastensuojelutyöstä perheosastolla niin Vanajalla kuin Hämeenlinnassa. Perheosaston henkilökunta on töissä jokaisena viikonpäivänä aamusta klo 7.00 - iltaan klo 22 saakka.

Vankien valvonta osastolla ym. kuuluu jatkossakin vankilalle. Vankilan perheosastolla olevat vanhemmat voivat nyt osallistua rangaistusaikasuunnitelmansa mukaiseen toimintaan, kun perheosaston henkilökunta voi hoitaa myös lasta. Perheosastolla on nyt mahdollisuus perhekuntoutukseen perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Vuoden 2010 perheosaston toiminta rahoitetaan puoliksi oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön erillismäärärahalla. 2011 toiminnan rahoitus muuttuu. Lapsen sijoittava kunta maksaa sijoituksesta kuten muissakin lapsen sijoittamistapauksissa.

Vanajan vankila on valtakunnallisesti naisvangeille tarkoitettu avolaitos. Osastolla on vankipaikkoja 55. Vanajan osasto on päihteetön ja toiminta-ajatuksena on vapauteen valmentautuminen. Se sijaitsee noin 10 kilometriä Hämeenlinnasta etelään ja kuuluu Länsi-Suomen rikosseuraamusalueeseen

Osoite:
Ylänneentie 26
13430 Hämeenlinna
(PL 845, 13501 Hämeenlinna)
Puh: 010 3681701
Fax: 010 3681715
Sähköposti: [email protected]


Lisätietoja:
johtaja Kaisa Tammi-Moilanen, Vanajan vankila ja Hämeenlinnan yhdyskuntaseuraamustoimisto, puh. 050 3849 117 ja viestintäpäällikkö Usko Määttä, Rikosseuraamuslaitos, puh. 050 331 00 67
hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, STM, puh. 09 160 74358

Paula Risikko Tuija Brax
Sivun alkuun