Hyppää sisältöön
Media

Lapsiin kohdistuvien rikosten käsittely nopeutuu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2023 14.10
Tiedote

Useat lapsiin kohdistuvat rikokset muuttuvat lokakuusta lähtien kiireellisesti käsiteltäviksi. Esitutkintalain ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muutoksilla parannetaan lapsiuhrin asemaa rikosprosessissa. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa lait huomenna perjantaina.

Esitutkinta on toimitettava kiireellisesti, jos asianomistaja on alle 18-vuotias ja epäilty rikos on asianomistajaan kohdistunut seksuaalirikos tai asianomistajan henkeen, terveyteen, vapauteen, yksityisyyteen, rauhaan tai kunniaan kohdistunut rikos. Myös päätös syytteen nostamisesta tulee tehdä kiireellisesti. Tuomioistuimessa pääkäsittely on aloitettava 30 päivän kuluessa asian vireilletulosta.

Lait tulevat voimaan 1. lokakuuta 2023.

Lainmuutokset hyväksyessään eduskunta edellytti, että hallitus seuraa aktiivisesti lapsiin kohdistuvien rikosten kiireelliseen käsittelyyn osoitettujen resurssien riittävyyttä. Jos resurssit osoittautuvat käytännössä riittämättömiksi erityisesti siten, että muiden rikosasioiden käsittely viivästyy, hallituksen on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin resurssien lisäämiseksi.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Katja Repo, p. 0295 150 085, [email protected]

Valtioneuvoston päätökset

Sivun alkuun