Hoppa till innehåll
Media

Behandlingen av brott mot barn blir snabbare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2023 14.10
Pressmeddelande

Från och med oktober kommer behandlingen av flertal brott som riktar sig mot barn att bli brådskande. Genom ändringar i förundersökningslagen och lagen om rättegång i brottmål förbättras barnoffers ställning i straffprocessen. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon fredag.

Förundersökning ska göras skyndsamt om målsäganden är yngre än 18 år och det misstänkta brottet är ett sexualbrott mot målsäganden eller ett brott mot hans eller hennes liv, hälsa, frihet, integritet, frid eller ära. Också beslut om väckande av åtal ska fattas skyndsamt. I domstolen ska huvudförhandlingen påbörjas inom 30 dagar från det att ärendet blev anhängigt.

Lagarna träder i kraft den 1 oktober 2023.

När riksdagen godkände lagändringarna förutsatte den att regeringen aktivt följer upp resursernas tillräcklighet i fråga om skyndsam behandling av brott mot barn. Om resurserna i praktiken visar sig vara otillräckliga, i synnerhet på ett sådant sätt att behandlingen av andra brottmål fördröjs, ska regeringen omedelbart vidta åtgärder för att öka resurserna.

Ytterligare information:
Katja Repo, specialsakkunnig, tfn 0295 150 085, [email protected] 

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 
 

 

Tillbaka till toppen