Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnissä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

OM058:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan lainsäädäntömuutoksia alle 18-vuotiaisiin kohdistuvien rikosten kiireellisen käsittelyn turvaamiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM058:00/2022

Asianumerot VN/19800/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.7.2022 – 2.2.2023

Asettamispäivä 1.7.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Lainvalmistelu

HE laeiksi esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnissä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  19.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 192/2022

Esityksen tavoitteena on nopeuttaa lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä ja parantaa alle 18-vuotiaiden rikoksen uhrien asemaa rikosprosessissa.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

YhteyshenkilöKatja Repo, oikeusministeriö

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Katja Repo, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 085
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on nopeuttaa lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä ja parantaa lapsiuhrien asemaa rikosprosessissa.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan lainsäädäntömuutoksia alle 18-vuotiaisiin kohdistuvien rikosten kiireellisen käsittelyn turvaamiseksi.

Lähtökohdat

Lapsiin kohdistuneiden rikosten pitkiin käsittelyaikoihin on kiinnitetty viime vuosina huomiota eri tahojen toimesta. Asia on nostettu esiin muun muassa eri työryhmien raporteissa ja selvityksissä sekä Lapsiasiainvaltuutetun vuosikertomuksissa. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on 2.9.2020 antamassaan ratkaisussa (EOAK/5625/2020) tuonut esiin lapsiin kohdistuvien rikosten prosessin pituuteen liittyviä ongelmia. Ratkaisussa eduskunnan oikeusasiamies on katsonut perustelluksi säätää esitutkinnan toimittamisesta kiireellisesti, kun asianomistaja on alle 18-vuotias ainakin henkeen, terveyteen ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen kohdistuvien rikosten kohdalla. Lisäksi ratkaisun mukaan joutuisuutta olisi perusteltua tarkastella koko rikosprosessin osalta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.