Hyppää sisältöön
Media

Luottamuksellisen viestin suojaa koskeva perustuslain muutos voimaan lokakuussa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.10.2018 14.26
Tiedote

Perustuslakia muutetaan siten, että tavallisella lailla voidaan säätää tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan. Käytännössä muutoksella mahdollistetaan tiedustelulainsäädännön säätäminen vielä tällä hallituskaudella. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutos tulemaan voimaan 15. lokakuuta 2018.

Eduskunta käsittelee parhaillaan siviili- ja sotilastiedustelulainsäädäntöä ja tiedustelutoiminnan valvontaa koskevaa lainsäädäntöä.

Perustuslain mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Perustuslakiin lisätään uusi momentti, jonka mukaan lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä, turvallisuustarkastuksessa ja vapaudenmenetyksen aikana sekä tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta.

Sotilaallisella toiminnalla säännöksessä tarkoitetaan sekä valtiollista että ei-valtiollista sotilaallisesti järjestäytyneiden joukkojen tai sotilaallisiin voimakeinoihin liittyvää toimintaa. Tiedon hankkiminen sotilaallisesta toiminnasta sisältää Suomeen kohdistuvien ulkoisten sotilaallisten uhkien kartoittamisen.

Kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavalla toiminnalla tarkoitetaan säännöksessä kansanvaltaista valtio- ja yhteiskuntajärjestystä, yhteiskunnan perustoimintoja, suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä tai kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaavaa toimintaa. Edellytyksenä on kuitenkin se, että toiminnalla olisi jokin kytkentä Suomeen ja että se uhkaa nimenomaan Suomen kansallista turvallisuutta.

Muutoksen perusteella voidaan nyt tavallisella lailla säätää viestin salaisuuden suojaan puuttuvista tiedustelutoimivaltuuksista. Säännös rajoittaa osin merkittävästikin sitä, millä edellytyksillä toimivaltuuksista voitaisiin säätää. Kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan tulee olla luonteeltaan vakavaa. Lisäksi viestin salaisuuteen puuttuvilta toimivaltuuksilta edellytetään, että ne olisivat välttämättömiä tiedon hankkimiseksi. Muutos ei mahdollista yleisestä, kohdentamattomasta ja kaiken kattavasta tietoliikenneseurannasta säätämistä.

Eduskunta muutti hallituksen esitystä siltä osin, että luottamuksellisen viestin suojaa koskevassa säännöksessä puhutaan nykyisen säännöksen mukaisesti rikosten tutkinnasta, ei rikosten torjunnasta, kuten hallitus esitti.

Lisätietoja:

lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri, puh. 02951 50280,
erityisasiantuntija Anu Mutanen, puh. 02951 50311, sähköpostit muotoa: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun