Hyppää sisältöön
Media

Maalittamisen rangaistavuutta selvitetty

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2022 13.24
Tiedote

Oikeusministeriössä on selvitetty, tarvitaanko maalittamiseen puuttumisen tehostamiseksi rikoslainsäädännön muutoksia. Arvioinnin perusteella maalittamisen säätämiselle erikseen rangaistavaksi on löydettävissä perusteita.

Rikoslainsäädännön täydentämisen tarvetta ja mahdollisuuksia on arvioitu muun muassa sananvapauden ja perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta.

Arviomuistioon sisältyvän lakiluonnoksen mukaan rangaistavaksi tulisi maalittamisen käynnistäminen ja siihen osallistuminen. Rangaistukseksi määrättäisiin sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta. Maalittaminen olisi virallisen syytteen alainen rikos.

Televalvontaa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi niin, että sitä voitaisiin käyttää salaisena pakkokeinona ja tiedonhankintakeinona maalittamisen selvittämisessä ja estämisessä.

- Maalittamiseen on suhtauduttava erittäin vakavasti. Se vaarantaa demokraattisen oikeusvaltion ja yhteiskunnan toimivuutta sekä loukkaa kohdehenkilöiden perus- ja ihmisoikeuksia. Maalittaminen koskettaa laajasti erilaisia henkilöryhmiä, kuten viranomaisia, politiikassa tai muussa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa mukana olevia, toimittajia sekä tieteen ja taiteen harjoittajia, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Arviomuistiossa tarkastellaan sähköisessä tietoverkossa tapahtuvaa toimintaa, johon liittyy järjestelmällinen häirintä ja useiden henkilöiden osallistuminen ja joka liittyy kohteena olevan henkilön työtehtävien tai yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen.

Arvioinnin taustalla yhteiskunnallinen keskustelu

Laittoman uhkauksen syyteoikeuden muuttamisen yhteydessä kesällä 2021 eduskunta edellytti, että selvitetään ja arvioidaan rikoslainsäädännön muutostarpeet maalittamiseen puuttumisen tehostamiseksi ja valmistellaan tarvittavat lakiehdotukset. Lisäksi viime vuosina on tehty maalittamista koskevia lainsäädännön arviointeja ja ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi.

Arviomuistiossa käydään arvioinnin ja ehdotusten lisäksi läpi maalittamista ilmiönä ja sen määritelmää, jo olemassa olevaa rikoslainsäädäntöä, muita kuin rikosoikeudellisia keinoja, kansainvälistä vertailua, rangaistavaksi säätämisen reunaehtoja sekä jo tehtyjä arviointeja.

Arviomuistio lakiehdotuksineen on lähetetty lausunnoille 31. lokakuuta asti.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, p. 0295 150 176, [email protected]

Arviomuistio: Maalittamisen rikosoikeudellinen sääntely 
Lausuntopyyntö 
 

Sivun alkuun